SÄS i högsta divisionen bland Sveriges medelstora sjukhus

Tidningen Dagens Medicin presenterade i veckan sin årliga rankning av Sveriges sjukhus. I klassen mellanstora sjukhus knep SÄS en tolfte plats och blev därmed bästa länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Samtliga sjukhus har bedömts utifrån sex kriterier: medicinsk kvalitet, vårdgaranti, hygien, resultat i patientenkäter, väntetider på akuten samt vårdplatsläget.

 - Jag är mycket stolt över att vi fått en så fin placering i år. Det är glädjande att vi i ytterligare en utomstående mätning kommer ut som ett sjukhus med hög medicinsk kvalitet och nöjda patienter. Det är ett fantastiskt fint arbete som våra medarbetare gör varje dag, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.

Rankningen bekräftar resultat i tidigare mätningar

I höstas presenterades SKLs nationella patientenkät och där visade resultaten att patienterna känner sig delaktiga och är mycket nöjda med bemötandet och informationen och att sjukhuset har bland de bästa resultaten i Sverige inom dessa områden.

Dessutom visade resultaten i den regionala kvalitetsuppföljningen under 2014 att SÄS når medicinska toppresultat inom många diagnoser t ex diabetes, stroke, förlossningsvården och hjärtsjukvården.

- Vården är mycket komplicerad och unik för varje patient. Vårt förbättrade resultat innebär att fler patienter får den vård som de kan förvänta sig. Våra ambitioner är högt ställda och vårt fortsatta fokus är goda medicinska resultat, hög patientsäkerhet och en förbättrad tillgänglighet. Med det har vi stora möjligheter att rankas ännu högre om ett år, säger Thomas Wallén.

Fakta

Dagens Medicin rankar varje år Sveriges sjukhus i olika kategorier, universitetssjukhus, mellanstora länssjukhus och mindre sjukhus. I klassen mellanstora sjukhus ingår 36 sjukhus. Se länkar i högerkolumnen.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22