Rökfritt sjukhus - en fråga om hänsyn och omtanke

Den 1 oktober är det inte längre tillåtet att röka någonstans inom sjukhusområdet för Södra Älvsborgs Sjukhus. Inte för någon. Patienter, medarbetare och besökare ska erbjudas en helt rökfri och behaglig miljö på SÄS vilket innebär att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Förändringen innebär att det inte längre kommer att finnas rökkurer eller askfat att använda sig av på området som det gjort tidigare. SÄS är ett rökfritt sjukhus sedan 2006 men nu skärps reglerna.

För att öka trovärdigheten inför rådgivning och samtal med patienter om levnadsvanor tar SÄS tydligt avstånd från till exempel tobaksrök och rökning. Det är också viktigt att personalen föregår med gott exempel.

- Rökning är sannolikt den enskilt viktigaste orsaken till ohälsa och som sjukhus som dagligen behandlar sjukdomar som följd av rökning är det är därför rimligt att vi inte längre tillåter rökning inom sjukhusets område. Som hälsofrämjande sjukhus har vi också en viktig roll i att hjälpa de patienter och medarbetare som vill sluta röka genom olika insatser. Det handlar om hänsyn och omtanke, säger Thomas Wallén

Rökning ökar även komplikationsrisken vid operationer och leder även till försämrad effekt av behandlingar och kan försvåra patientens tillfrisknande. För att stötta dem som röker att bli rökfria har både patienter och medarbetare möjlighet att få hjälp. Det ska finnas möjligheter för alla som vill att bli rökfria.


- Under vårdtiden erbjuds patienter stöd i form av nikotinersättning eller läkemedel mot tobaksberoende, säger Ellinor Nylund, hälsokoordinator. Det finns även möjlighet att få en remiss till tobaksavvänjning till sjukhusets mottagning för rökavvänjningsstöd.

Alla medarbetare, precis som tidigare, erbjuds kostnadsfri rökavvänjning i grupp och vid behov kan de även få individuell hjälp. Det går också att söka stöd inom primärvården.

Rökfri hälso- och sjukvård

Det är inte bara SÄS som är ett rökfritt sjukhus. Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus har genomfört samma förändring. I Västra Götalandsregionen, VGR, finns regiongemensamma riktlinjer där det framgår att personal, patienter och besökare har ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande lukt till följd av tobaksrök, till exempel röklukt från kläder och hud. Erbjudande om stöd för att sluta använda tobak, till både patienter och medarbetare, ses som en prioriterad fråga inom VGR. Därför kommer man utöka resurserna inom hälso- och sjukvården så att alla patienter som vill sluta röka ges möjlighet att göra det.

Flera landsting, regioner och sjukhus i Sverige är eller är på gång att bli helt rökfria; Karolinska sjukhuset, Östergötland, Kronoberg, Blekinges och Sörmland. Arbetet är en naturlig del i den nationella strategin om ett rökfritt Sverige 2025.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22