Enklare att beställa kopior av journalen

En väg in och samma blankett för alla förfrågningar. Det gäller numera för den som vill skicka efter kopior av sin patientjournal.

Tidigare sköttes detta av varje klinik. Det var då krångligare för patienter att veta vart hen skulle vända sig för att kunna ta del av journalen. Men sedan i höstas har SÄS en samlad enhet för all journalutlämning inom den somatiska (kroppsliga) vården. Det har inneburit en mer enhetlig hantering, avlastning för läkare och sekreterare och en många gånger snabbare service.

– Vårt mål är att hantera förfrågningarna så skyndsamt det bara går, säger Birgitta Freij som är en av de två medarbetarna på journalutlämningen. En fördel är att patienten kan beställa kopior från olika kliniker på en och samma blankett. Tidigare krävdes en beställning per klinik.

Ännu snabbare service viktigt mål för 2015

Det är framförallt tre grupper som begär ut kopior av journalen: patienter, andra vårdgivare och försäkringsbolag. Ibland behöver polisen och andra myndigheter uppgifter för brottsutredningar.

– Vi hanterar hela kedjan i inkommande förfrågningar. Det innebär att vi också har mandat att göra menprövning, det vill säga bedöma om det finns risk att någon part lider skada av att uppgifter i patientjournalen lämnas ut. Vid tveksamheter skickar vi begäran till verksamhetschefen för den klinik saken gäller.

I princip läser Birgitta Freij och hennes kollega Ingela Andersson alla journalhandlingar för att kunna göra ett korrekt urval av det som efterfrågas. Ju tydligare underlag av vad en person begär kopior på, desto snabbare går det att få fram materialet. För 2015 har de satt målet att ta expediera förfrågningar inom en vecka till patienter och andra vårdgivare.

Journalen en del av att vara delaktighet i vården

Journalutlämningen är en del av sjukhusarkivet, som i sin tur tillhör kommunikationsstaben. Barn- och vuxenpsykiatrin sköter dock än så länge sina journalbeställningar.

– Patienter och andra ser SÄS som en enhet och ska egentligen inte behöva tänka på vart förfrågningarna om journalkopior ska skickas, säger kommunikationschefen Maria Bohlin. De har nu "en väg in" istället för att som tidigare blivit hänvisade mellan olika kliniker inom sjukhuset.

– Många vill ta del av den skriftliga dokumentationen som en del i att förstå vad man varit med om och då är det viktigt att ge bra, snabb service. Vi har fått många positiva reaktioner från våra patienter sedan vi införde detta.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22