En inblick i vården för sommarens feriepraktikanter

Ett 40-tal gymnasieungdomar gör i sommar feriepraktik på SÄS. Under 3-4 veckor prövar de på att jobba i vården. För SÄS är det en chans att tidigt fånga upp ungdomarnas nyfikenhet på vårdyrken och sjukhuset som arbetsplats.

Samuel Harlid bäddar en av sängarna på SÄS Hotell, där patienter ligger som inte behöver specialistvård eller övervakning på en vanlig vårdavdelning.

Samuel Harlid är just nu feriepraktikant på SÄS Hotell där han tillsammans med ordinarie personal städar patientrummen, transporterar patienter till och från andra avdelningar och sköter kökssysslor.

– Jag trivs jättebra. Det är intressant att se hur sjukhuset fungerar. Även om SÄS Hotell inte är riktigt som en vanlig vårdavdelning får jag en bra inblick genom transporterna till andra avdelningar. Jag kan absolut tänka mig att jobba inom vården, jag tycker om att hjälpa människor och att komma dem nära.

Extraresurs för både personal och patienter

Edvin Johansson har haft feriepraktik på centrala arbetsterapin. Där han har varit en extraresurs och bland annat varit med patienterna i olika aktivitetsgrupper, till exempel trädgårdsarbete – en kanske något okänd sida av vad SÄS erbjuder som specialistsjukhus.

– Det har varit väldigt roligt att vara här, att vara social bland människor som är på väg tillbaka efter stroke och andra sjukdomar. Arbetsterapi var okänt för mig innan jag kom hit men jag kan absolut tänka mig vårdjobb som ett alternativ framöver.

Hans chef Therese Mybeck har bara gott att säga om Edvin och tycker det är viktigt att SÄS jobbar för att få ungdomar att tidigt upptäcka vårdyrken och SÄS som arbetsgivare.

– Feriepraktik är ett jättebra tillfälle för oss att visa upp vården, säger vårdenhetschef Therese Mybeck. Det finns så många olika verksamheter och professioner som inte alla känner till. Feriepraktikanterna är också en jättebra hjälp, en extra resurs som gör att ordinarie personal får mer tid för patientarbetet.

Bra introduktion viktigt för att komma in i jobbet

I år tar SÄS emot ett 40-tal feriepraktikanter. Förutom arbetsterapin och SÄS Hotell är de placerade på vårdavdelningar och mottagningar inom bland annat ortopedi, infektion, psykiatri, rehabilitering och lungmedicin. En av dem är Johanna-Louise Tengdahl som är inne på sin andra vecka på E41. Hon är positivt överraskad över vad feriepraktiken innebär.

– Jag trodde inte att jag skulle få göra så mycket eftersom många arbetsuppgifter kräver utbildning, men så har det inte blivit. Jag fick en bra introduktion första veckan och nu jobbar jag ganska självständigt. Bland annat sköter jag städning och att hålla ordning i personalutrymmen och dagrum. Även informationen innan jag började var bra.

Ett sätt för SÄS att väcka intresse för vårdyrken

Feriepraktiken vänder sig till dem som har sommarlov under gymnasiet. Som feriepraktikant får man aldrig ersätta ordinarie personal utan är en extra resurs som kan göra visst arbete men också vara med för att få en inblick i vården. Feriepraktikanten går bredvid en erfaren handledare.

Urvalet av praktikanter görs genom en kombination av lottning och enklare intervjuer. För SÄS del är syftet med feriepraktik att marknadsföra våra arbetsplatser och yrken, Intressera ungdomar för arbete inom vården och ge dem möjlighet till arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning under sommaren.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22