Dick Stockelberg verksamhetschef för nya medicinkliniken

Han började på Södra Älvsborgs Sjukhus som AT-läkare på 80-talet och är nu tillbaka som chef. Sedan årsskiftet är Dick Stockelberg ordinarie verksamhetschef för den nya medicinkliniken. Tillgängligheten för patienterna är en fråga han lyfter fram som särskilt viktig.

Dick Stockelberg återvände till SÄS i höstas som tillförordnad verksamhetschef sedan den dåvarande chefen slutat och en ny indelning av klinikerna inom medicinområdet var på gång. Sedan 1 januari är han ordinarie verksamhetschef och därmed tillbaka där han en gång började som AT-läkare under utbildning.

Utvecklar digitala tjänster för patienter i Sverige

Dick Stockelberg gjorde också sin specialistutbildning i hematologi (läran om blodet och dess sjukdomar) på SÄS och arbetade här till 1997. Därefter har han arbetat i NU-sjukvården i Uddevalla och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, både som läkare och verksamhetschef. Han doktorerade 1996 och är docent vid Göteborgs universitet. Forskningen är inriktad på kvalitetsregister vid akut leukemi. Nu är han alltså tillbaka i Borås.

– Man kan väl säga att jag hade kommit in i arbetet bra och blivit alltmer involverad när frågan kom om att bli verksamhetschef för den nya kliniken, säger Dick Stockelberg. Nu känns det jättebra att vara här och jag ser fram emot att forma och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Parallellt med arbetet har Dick Stockelberg uppdrag som medicinsk chef för Inera som utvecklar e-hälsotjänster på uppdrag av landsting och regioner. Några exempel är Mina vårdkontakter, Min journal på nätet och 1177 Vårdguiden. Nu har han ett uppdrag som medicinskt sakkunnig för projektet Min journal på nätet inom Västra Götalandsregionen.

Vill lyfta fram SÄS goda medicinska resultat

En fråga som Dick Stockelberg vill driva är tillgängligheten för patienterna, inte minst med tanke på den nya patientlagen från årsskiftet. Enligt den kan patienter nu välja öppenvård var som helst i Sverige, både vårdcentraler och specialistmottagningar.

– Den nya patientlagen innebär en jättestor förändring för både vården och patienterna, säger Dick Stockelberg. Människor lever i en digital värld och letar själva upp de ställen med kortast köer och bäst resultat. Vi har mycket goda medicinska resultat på SÄS som vi behöver bli bättre på att lyfta fram. För medicinklinikens del är målet att vi inte ska ha några väntetider alls.

Dick Stockelberg är tillsatt av biträdande sjukhusdirektör Kaarina Sundelin som lyfter fram hans breda erfarenhet, förmåga att se helheten och hans patient- och kvalitetsfokus som viktiga tillgångar.

– Dick har erfarenhet från flera sjukhus och olika verksamheter som både läkare, chef och forskare. När vi nu bygger upp en ny klinik är hans helhetssyn viktig, säger Kaarina Sundelin. Lika viktigt är hans patientfokus, inte minst vad gäller e-tjänster. Det har hela sjukhuset nytta av framöver.

Dick Stockelberg privat

 • Bor i centrala Göteborg och har en kolonistuga på en ö i norra skärgården.
 • Han har två vuxna barn och tre barnbarn som alla bor i närheten.
 • På fritiden är det resor och barnbarnen som upptar den mesta tiden.

Fakta om organisationsförändringen

 • Vid årsskiftet ändrades klinikindelningen inom det medicinska området. Hjärt- och lungkliniken och medicin- och onkologkliniken ingår numera i den nya medicinkliniken, förutom MAVA som nu hör till akutkliniken.
 • Rehabiliteringskliniken har tagit över den neurologiska och reumatologiska verksamheten från före detta medicin- och onkologkliniken och heter neuro- och rehabiliteringsklinik. 
 • Sektionerna inom medicinkliniken
  - hjärtsjukdomar
  - onkologi, hematologi och lungmedicin
  - gastro, njure, diabetes, endokronologi och läkarna på MAVA
Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22