Nyheter 2015

Nyheter 2015

Eva Johansson, verksamhetschef för bild- och laboratoriemedicin på SÄS, har utsetts till årets chef i Västra Götalandsregionen. Genom utmärkelsen vill regionens koncernledning uppmärksamma och belöna chefer som gör utomordentliga insatser för verksamhetens resultat och medarbetare.

Som att gå från tjock-TV till smart-TV. Så beskriver en läkare skillnaden mellan den tidigare utrustningen och den nya tekniken på de flesta operationssalarna i Borås. Investeringen innebär att alla slags operationer nu kan utföras i alla salar. Det påverkar framförallt akuta operationer som kan göras snabbare.

Den femte upplagan av SÄS forsknings- och kvalitetsdagar är över för den här gången, och avslutades traditionsenligt med prisutdelning med många stolta vinnare, glada skratt och fina priser.

För andra året i rad har ett problemlösnings- och innovationsmaraton anordnats på sjukhuset – SÄS Primaton 24h. Årets vinnande lag bidrog med innovativa förlag på hur framtidens vårdavdelning kan se ut.

På måndagen sparkade sjukhusdirektören Thomas Wallén igång årets forsknings- och kvalitetsdagar med en kick-off i personalmatsalen i Borås.

Den 1 september 2005 slog SÄS upp dörrarna för en psykiatrisk mottagning för asylsökande. Uppdraget att erbjuda en särskilt anpassad vård för denna grupp var då unikt i Sverige men visade sig vara lyckosamt – i höst firar mottagningen 10 år, bl.a. med föreläsningar för inbjudna och allmänheten.

I år fylls i stort sett alla dagarna i veckan med aktiviteter för att så många som möjligt ska få tillfälle att ta del av den unika kompetens som finns på SÄS. Alla inslagen är på något sätt kopplade till sjukhusets fem fokusområden eller till fokusområden i sjukhusets forskningsstrategi. Nu är det hög tid att boka in någon intressant programpunkt bland det stora urvalet.

I årets Kretsloppsutmaning på sjukhuset var målet att ”Slå en chef”, både att slå sjukhusdirektörens tid på 10 km och att bli bästa laget med flest deltagare. Det var drygt 230 säsare genomförde motionsloppet och det var fler än förra året. Alla som utmanat sig själva genom att anmäla sig till loppet och genomföra det har gett sig själva den bästa belöningen, att lyckas med något som man bestämt sig för och tränat inför.

Den 1 oktober är det inte längre tillåtet att röka någonstans inom sjukhusområdet för Södra Älvsborgs Sjukhus. Inte för någon. Patienter, medarbetare och besökare ska erbjudas en helt rökfri och behaglig miljö på SÄS vilket innebär att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Förändringen innebär att det inte längre kommer att finnas rökkurer eller askfat att använda sig av på området som det gjort tidigare. SÄS är ett rökfritt sjukhus sedan 2006 men nu skärps reglerna.

I SÄS utmaning ”Slå en chef” utmanar Thomas Wallén både chefer och medarbetare att röra på sig mer, gå eller springa, och delta i Kretsloppet.

SÄS blodbank behöver ständigt fyllas på för att blodet ska räcka till de som får vård här på sjukhuset. På lång sikt behöver antalet blodgivare öka. Alla som kan lämna blod är välkomna att kontakta Blodcentralen på SÄS för en första provtagning för att se om man är lämplig som blodgivare.

För fjärde året i rad hamnar SÄS i topp i regionens säkerhetsrankning. Resultatet bygger på en samlad bild av säkerhetsläge och säkerhetsarbete ur flera aspekter. Målet är att besökare, patienter och anställda ska känna sig trygga inom hela sjukhusområdet.

Ett 40-tal gymnasieungdomar gör i sommar feriepraktik på SÄS. Under 3-4 veckor prövar de på att jobba i vården. För SÄS är det en chans att tidigt fånga upp ungdomarnas nyfikenhet på vårdyrken och sjukhuset som arbetsplats.

Den här veckan springer tusentals personer omkring i skogarna runt Borås och Sjuhärad. Orienteringstävlingen O-ringen pågår och med på ett hörn finns också SÄS. Vi bistår med viss sjukvårdspersonal och framförallt ideellt arbetande medarbetare som själva orienterar på fritiden.

Vi behöver fylla på våra lager av blod och behöver nu på sommaren så snabb hjälp som möjligt av i första hand redan inskrivna blodgivare.

Minska uppkomsten av trycksår för patienter i riskzonen. Det är målet för Ulrika Källman på SÄS, som nyligen doktorerat med sin forskning. Avhandlingen, där hon utvärderat olika aspekter av vändscheman, blev nyligen godkänd vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Nu har ett nytt samarbete mellan SÄS och Röda korset haft premiär. I huvudentrén i Borås erbjuder ideella värdar bland annat patienterna sällskap, vägvisning, ledsagning eller bokning av transport vid hemfärd. Syftet är att kunna ge patienterna den hjälp de behöver lite utöver sjukhusets resurser.

Fem färgstarka körer som deltagit i SÄS körslag har underhållit medarbetarna sedan v. 12. Låtarna har framförts med glädje och stort engagemang. Detta år bjöds även grannförvaltningarna med att delta. Habiliteringen i Borås tackade ja vilket var extra roligt. Kören som fick flest röster av medarbetarna detta år blev dock en SÄS-kör, Gott och blandat, från personalklubben. Vinnarkören fick ta emot guldbuckla och priser av Thomas Wallén, sjukhusdirektör, som var synbart nöjd med sjukhusets körslagsfinal.

Vid sjukdom behöver kroppen energi och näringsämnen för att läka och återhämta sig. Samtidigt är det många som tappar aptiten just när man som bäst behöver den. I år gör SÄS därför en extra satsning på att öka kostens roll i vården. Här några råd för dig som är patient eller närstående.

Nu i veckan införs ett nytt arbetssätt för delar av ambulansverksamheten. Patienter i Alingåsområdet med lindriga skador eller sjukdomssymptom erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att frigöra mer tid för ambulanserna att vara snabbt tillgängliga vid larm.

Den 11 mars sattes spaden i jorden som en symbolisk handling för nybyggnationen av en modern ambulansstation vid SÄS Skene.

Det är dubbelt upp för SÄS i årets nomineringar till Götapriset som delas ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg i höst. Både forsknings- och kvalitetsdagarna och Gröna korset har valts ut bland sammanlagt över 360 inskickade bidrag.

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, har denna vecka diagnostiserat 30 personer med influensa. Det är en stor ökning jämfört med förra veckan då 15 patienter diagnostiserades och jämfört med för tre veckor sedan då inga fall upptäckts. De influensasjuka patienterna vårdas på flera enheter på sjukhuset.

En väg in och samma blankett för alla förfrågningar. Det gäller numera för den som vill skicka efter kopior av sin patientjournal.

Ett 30-tal läkare uppvaktades under festliga former på torsdagskvällen vid SÄS årliga premieringsfest. Dessutom utsågs årets AT- och ST-handledare 2014 för sina goda insatser med att handleda läkarna under deras utbildningstid.

Han började på Södra Älvsborgs Sjukhus som AT-läkare på 80-talet och är nu tillbaka som chef. Sedan årsskiftet är Dick Stockelberg ordinarie verksamhetschef för den nya medicinkliniken. Tillgängligheten för patienterna är en fråga han lyfter fram som särskilt viktig.

SÄS studenthandledarpris 2014 tilldelas Mattias Reimer, sjuksköterska på E51/OrtopedUVA. Utmärkelsen delas varje år ut till en handledare som på ett aktivt, stödjande och uppmuntrande sätt verkat som handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar.

SÄS egen modell för ökad patientsäkerhet, Gröna korset, har utsetts till årets innovation inom kvalitetsutveckling 2014 i en europeisk tävling. Ikväll tar företrädare för sjukhuset emot priset vid en ceremoni i Ungern.

Tidningen Dagens Medicin presenterade i veckan sin årliga rankning av Sveriges sjukhus. I klassen mellanstora sjukhus knep SÄS en tolfte plats och blev därmed bästa länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Samtliga sjukhus har bedömts utifrån sex kriterier: medicinsk kvalitet, vårdgaranti, hygien, resultat i patientenkäter, väntetider på akuten samt vårdplatsläget.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22