Testklinik

Kontakt

Är du patient hos oss och har synpunkter på vården? Hör av dig! Vi behöver din delaktighet för att kunna utveckla vården och vårt bemötande.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177  Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177  Vårdguidens e-tjänster

Kontakta akutkliniken

Katarina Zamac, tf verksamhetschef
Telefon 
033 - 616 16 16

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.