Kontakt

För kontakt med vårdavdelningar, mottagningar och andra enheter i vården, välj Avdelningar och mottagningar.

SÄS Borås

SÄS Skene

Diarium

Registrator

Telefon
033 - 616 49 93

E-post
sas@vgregion.se

Brev och e-post som skickas till Södra Älvsborgs Sjukhus diarieförs och blir allmänna handlingar som kan begäras ut av media och allmänhet. E-post ska inte användas för patientinformation. För kontakt i vårdrelaterade ärenden hänvisas till 1177 e-tjänster eller till kontaktuppgifter under respektive avdelning och mottagning.

Ledning

Registrator

Telefon
033 - 616 49 93

E-post
sas@vgregion.se

Brev och e-post som skickas till Södra Älvsborgs Sjukhus diarieförs och blir allmänna handlingar som kan begäras ut av media och allmänhet. E-post ska inte användas för patientinformation. För kontakt i vårdrelaterade ärenden hänvisas till 1177 e-tjänster eller till kontaktuppgifter under respektive avdelning och mottagning.

Sjukhusdirektör
Ann-Marie Schaffrath

Biträdande sjukhusdirektör
Espen Amundsen

Ekonomichef
Torben Pihl

Utvecklingschef
Peter Häyhänen

Tf personalchef
Marie Malmström

Administrativ chef 
Henrik Hermansson

Kommunikationschef
Urban Wigert 

Chefläkare
Sara Degerman 

E-post, chefläkare
sas.chef.lakare@vgregion.se

Sjukhusets verksamhetschefer
Kontaktuppgifter under respektive klinik- och verksamhetsida 

Synpunkter på webbplatsen

Dina synpunkter som användare av vår webbplats är viktiga. Vi tar gärna emot kommentar med konkreta synpunkter och förslag. Du får gärna vara anonym.