Avdelningar och mottagningar

Hitta kontaktuppgifter och information om ditt besök på våra avdelnings- och mottagningssidor.

Avdelningar och mottagningar A-Ö

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K

L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V

W  |  X  |  Y  |  Z  |  Å  |  Ä  |  Ö

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Ä
 • Ö

 

Borås

Akutmottagning

Allergi- och astmamottagning

Ambulanssjukvård

Andningsresursteam, ART

Antenatal mottagning

Antikoagulationsmottagning, AK-mottagning

Arbetsterapi rehab

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Viskan, Borås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barnakutmottagning

Barnavdelning

Barndagvård

Barnlogopedmottagning, BLOM

Barnmottagning

BB-avdelning

BB-mottagning

Blodcentralen

Bröstmottagning

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

BUP asylmottagning

BUP mellanvård

BUP neuropsykiatrisk mottagning

BUP PTSD-mottagning

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Diabetesmottagning

Diagnostiskt centrum

Dialysmottagning Borås

Dietistmottagning Borås

Endokrinologmottagning

Endoskopi Borås

Fysioterapi rehab

Förlossning

Geriatrisk avdelning

Gynekologisk avdelning

Gynekologisk dagvård

Gynekologisk mottagning

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Hjärtavdelning

Hjärtintensivavdelning, HIA

Hudbehandlingsenhet Borås

Hudmottagning

Häloscoach online

Hörselverksamheten (extern webbsida)

Infektionsavdelning

Infektionsmottagning

Intensivvårdsavdelning

Kirurgavdelning 4

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Kirurgmottagning

Kirurg-och öronavdelning

Klinisk fysiologi

Klinisk kemi Borås

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi och cytologi

Kurator

Lekterapi

Logoped

Lundströmmottagningen

Lungmottagning

Lungvårdavdelning

M4/UVA

Mag- och tarmmottagning

Mammografi

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA

Neonatalvårdavdelning

Neurofysiologiskt laboratorium, neurofyslabb

Neurologiavdelning

Neurologimottagning

Njurmottagning

Nuklearmedicin

Onkologdagvård

Onkologmottagning

Operationsenhet 1

Operationsenhet 2

Ortopedisk mottagning E50

Ortopedisk vårdavdelning E51

Ortopedteknik

Osteoporosmottagning

Palliativ avdelning

Palliativ öppenvård

PD-mottagning

Postoperativ avdelning Borås

Provtagning Borås

Rehabiliteringsmedicinsk avdelning

Rehabiliteringsmedicinsk dagrehab

Rehabiliteringsmedicinsk mottagning

Reumatologisk mottagning

Röntgen Borås

Självdialysmottagning Solhem

Smärtenhet

Smärtresursmottagningen

STD-mottagning

Strokeavdelning

Strokemottagning

SÄS hotell

Transfusionsmedicin Borås

Understödd hemgång

Urologmottagning

Uroterapimottagning

Vaccinationsmottagning

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 4

Äldrepsykiatriskt team

Ätstörningsmottagning

Ögonmottagning

Ögonoperation

Öron-näs-halsmottagning Borås

Sjukhusområden

Skene

Ambulanssjukvård Skene, Svenljunga och Tranemo

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Skene

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Skene

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Dialysmottagning Skene

Dietistmottagning Skene

Endoskopi Skene

Hudbehandlingsenhet Skene

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Skene

Närsjukvårdsteam

Operationsavdelning Skene

Postoperativ vårdavdelning Skene

Provtagning Skene

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark

Vårdavdelning 1

Vårdavdelning 2

Öron-näs-halsmottagning Skene

Sjukhusområden

Övriga platser

Ambulanssjukvård Skene, Svenljunga och Tranemo

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lerum

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Ulricehamn

Hudbehandlingsenhet Alingsås

Hudbehandlingsenhet Ulricehamn

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Alingsås

Röntgen Ulricehamn

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Lerum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Vårgårda

Sjukhusområden

Akutsjukvård

Akutmottagning

Barnakutmottagning

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Ämnesområden

Allergier och överkänslighet

Allergi- och astmamottagning

Lungmottagning

Hudbehandlingsenhet Alingsås

Hudbehandlingsenhet Borås

Hudbehandlingsenhet Skene

Hudbehandlingsenhet Ulricehamn

Hudmottagning

Ämnesområden

Barn och ungdom

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lerum

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Skene

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Ulricehamn

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Viskan, Borås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene

Barnakutmottagning

Barnavdelning

Barndagvård

Barnlogopedmottagning, BLOM

Barnmottagning

BB-avdelning

BB-mottagning

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

BUP asylmottagning

BUP mellanvård

BUP neuropsykiatrisk mottagning

BUP PTSD-mottagning

Neonatalvårdavdelning

Ämnesområden

Blod och lymfkörtlar

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Transfusionsmedicin Borås

Ämnesområden

Cancer, tumörer och onkologi

Bröstmottagning

Gynekologisk mottagning

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Hudmottagning

Kirurgavdelning 4

Kirurgmottagning

Kirurg-och öronavdelning

Lungmottagning

Smärtenhet

Smärtresursmottagningen

Onkologdagvård

Onkologmottagning

Palliativ avdelning

Palliativ öppenvård

Urologmottagning

Ämnesområden

Graviditet och förlossning

BB-avdelning

BB-mottagning

Neonatalvårdavdelning

Förlossning

Ämnesområden

Hjärna och nervsystem

Arbetsterapi rehab

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Fysioterapi rehab

Neurologiavdelning

Neurologimottagning

Strokeavdelning

Strokemottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Neuropsykiatri

Ämnesområden

Hjärta och blodkärl

Antikoagulationsmottagning, AK-mottagning

Hjärtavdelning

Hjärtintensivavdelning, HIA

Strokeavdelning

Strokemottagning

Klinisk fysiologi

Ämnesområden

Hud, hormoner och diabetes

Diabetesmottagning

Dialysmottagning Borås

Dialysmottagning Skene

Endokrinologmottagning

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Hudbehandlingsenhet Alingsås

Hudbehandlingsenhet Borås

Hudbehandlingsenhet Skene

Hudbehandlingsenhet Ulricehamn

Hudmottagning

Ämnesområden

Infektioner

Infektionsavdelning

Infektionsmottagning

Ämnesområden

Könsorgan

Endokrinologmottagning

Gynekologisk avdelning

Gynekologisk dagvård

Gynekologisk mottagning

STD-mottagning

Ämnesområden

Leder, muskler och skelett

Geriatrisk avdelning

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Nuklearmedicin

Ortopedisk mottagning E50

Ortopedisk planeringsmottagning

Ortopedisk vårdavdelning E51

Ortopedteknik

Reumatologisk mottagning

Ämnesområden

Lungor och luftvägar

Allergi- och astmamottagning

Lungmottagning

Lungvårdavdelning

Ämnesområden

Mage, njurar och tarm

Dialysmottagning Borås

Dialysmottagning Skene

Endoskopi Borås

Endoskopi Skene

Mag- och tarmmottagning

Njurmottagning

PD-mottagning

Självdialysmottagning Solhem

Ämnesområden

Mun, tänder och tal

Barnlogopedmottagning, BLOM

Logoped

Ämnesområden

Operation och kirurgi

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgavdelning 4

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Kirurgmottagning

Kirurg-och öronavdelning

Operationsavdelning Skene

Operationsenhet 1

Operationsenhet 2

Ämnesområden

Psykiska sjukdomar och besvär

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene

BUP neuropsykiatrisk mottagning

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Lerum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark

Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem

Vuxenpsykiatrisk mottagning Vårgårda

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 4

ldrepsykiatriskt team

Ämnesområden

Röntgen

Röntgen Borås

Röntgen Skene

Röntgen Ulricehamn

Nuklearmedicin

Ämnesområden

Skador och olyckor

Akutmottagning

Ambulanssjukvård

Arbetsterapi rehab

Barnakutmottagning

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Fysioterapi rehab

Intensivvårdsavdelning

Ämnesområden

Smärta och värk

Arbetsterapi rehab

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Smärtenhet

Smärtresursmottagningen

Ortopedisk mottagning E50

Ortopedisk vårdavdelning E51

Ortopedteknik

Reumatologisk mottagning

Ämnesområden

Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Lerum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark

Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem

Vuxenpsykiatrisk mottagning Vårgårda

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 4

Ämnesområden

Ögon

Ögonmottagning

Ögonoperation

Ämnesområden

Ögon, näsa och hals

Öron-näs-halsmottagning Borås

Öron-näs-halsmottagning Skene

Kirurg-och öronavdelning

Ämnesområden