Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Från den första 1 januari 2018 gäller ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den nya lagen ställer krav på SÄS organisation och därför har ett övergripande arbetssätt tagits fram för sjukhuset. Det nya arbetssättet gäller från den 25 september 2018.

Den nya lagen handlar om att stärka patientens delaktighet och självbestämmande, öka samverkan samt att högre krav ställs på informationsöverföring mellan kommuner och region. Syftet med lagen är att skapa en trygg, säker och smidig vårdövergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

Målgrupp
Målgrupp är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

Nytta för dig som patienten

  • Delaktighet i planeringen inför utskrivning.
  • Välinformerad med muntlig och skriftlig information om vårdförlopp, behandling, hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och läkemedel.
  • Fast vårdkontakt som du kan vända dig till efter utskrivning.

Läs mer om lagen på Vårdsamverkan i Västra Götaland 

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:36