Lånebestämmelser

Lånetid

  • Normal lånetid: 21 dagar
  • vid kö: 14 dagar
  • Gångstavar och stegräknare: 42 dagar
  • Tidskrifter och underhållningsfilm - DVD: 7 dagar

Omlån kan ske under förutsättning att inga reservationer finns.  

En del av vårt material lånas endast ut till sjukhusets personal och patienter.

Lånekort

För att låna behöver du vara inskriven i vårt låntagarregister. Ta med giltig fotolegitimation eller tjänste-ID så hjälper vi dig. Du ansvarar för att biblioteket har din korrekta adress.

Avgifter

Ej återlämnat eller förstört material/bok ersätts enligt bibliotekets prislista.

För prislista och utförlig information om våra lånebestämmelser, se riktlinjen Lånebestämmelser biblioteket SÄS (pdf)

Sekretessbestämmelser

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskildes lån, reservationer eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon annan närstående lider skada eller men." (SFS 1989:713)

Bibliotekets datorer

Bibliotekets datorer får användas i enlighet med de regler som gäller för IT-användare inom SÄS (2013-09-20). Det innebär att:

  • Informationen ej strider mot svensk lagstiftning.
  • Informationen följer god etik.
  • Informationen ej kränker andras integritet eller skadar SÄS goda namn och rykte.

 


Senast uppdaterad: 2018-07-17 08:49