Behandling av personuppgifter

Biblioteket SÄS registrerar personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och för att vi ska kunna kontakta dig när det behövs.

Personuppgifterna lämnas av dig som låntagare och vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för att kunna ge den service vi erbjuder:

  • Namn
  • Personnummer
  • Hemadress
  • Telefonnummer 
  • E-postadress 
  • Låntagarkategori: personal, patient/närstående, studerande eller extern besökare
  • För personal registreras även arbetsplats och internadress

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har registrerat, och du kan när som helst begära att vi tar bort dem. 

Läs mer om hur SÄS och Västra Götalandsregionen hanterar personuppgifter på sidan Dina rättigheter

Sekretess

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men." (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Senast uppdaterad: 2018-09-20 10:17