Bibliotek för personal

Biblioteket stödjer evidensbaserat arbetssätt på SÄS genom att tillgodose personalens behov av informationssökning i kliniskt arbete, i fort- och vidareutbildning samt forsknings- och utredningsarbete.

Litteratur för kompetensutveckling

Ett brett utbud av litteratur inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi och ledarskap. Böckerna är sökbara i bibliotekskatalogen, där du även kan beställa själv. Om du behöver böcker som vi inte har kan vi låna in från andra bibliotek. 

Bibliotekskatalog

E-biblioteket VGR

Tidskrifter, databaser och e-böcker inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi och läkemedel. Resurserna är även tillgängliga externt. Om vi inte har den tidskrift du söker kan vi beställa artiklar från andra bibliotek.

E-biblioteket VGR

Undervisning

Vi ger undervisning och handledning i informationssökning i medicinska databaser, enskilt eller i grupp. Utbildningar skräddarsys efter målgrupp.

Kliniska frågor – ställ en evidensfråga

Har du en fråga som rör vården, evidens för en viss behandling eller klinikens förbättringsarbete kan du skicka den till oss. Vi gör informationssökning och levererar en sammanställning över resultatet, med abstracts bifogat.

Omvärldsbevakning

Vi kan hjälpa till med bevakning av ett ämne i en databas eller med hjälp av RSS-flöden. Vi har även ett nyhetsbrev som bevakar SÄS, VGR samt olika myndigheter som rör vården, och ett nyhetsbrev över nyinköpta medier.

Bokinköp och prenumerationer

Inköp av litteratur och tidskriftsprenumerationer till kliniker/enheter beställs via biblioteket.