Tobaksstopp vid operation

Forskning visar att rökare mycket oftare får komplikationer jämfört med de som inte röker eller gör ett uppehåll i samband med sin operation.  

Tobaksfri i samband med  operation (pdf)

Enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 6–8 veckor före en operation och 6-8 veckor efter en operation för att minska din risk för komplikationer eller läkningsproblem med minst 50 %. Även du som gör en akut operation minskar risken för komplikationer om du gör ett uppehåll i din rökning minst 6-8 veckor efter operationen. 

Se till att du får riktigt bra hjälp. Prata med din läkare och be om "kvalificerad rådgivning och behandling", vi vill gärna att du kommer till vårt rökavvänjningsstöd.

Med ett uppehåll i rökningen i samband med operationen ökar dina förutsättningar för ett lyckat operationsresultat.