Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Tobak

All tobaksanvändning är riskabel för hälsan. Därför är tobaksstopp bland det viktigaste du kan göra för din hälsa. Det är extra viktigt att du har ett tobaksstopp inför en operation och under graviditet. Om du vill sluta röka i samband med din operation så finns det hjälp att få av SÄS rökavvänjningsstöd. Eftersom SÄS är ett rökfritt sjukhus så är det inte tillåtet att röka på sjukhusområdet.

Senaste forskningsrön

WHO har valt tobak och hjärt-kärlsjukdom som årets 31 maj-tema

Flera av våra  folksjukdomar är starkt kopplade till rökning. De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna är lungcancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

En dosa om dagen ökar risken för typ 2-diabetes

En studie från Karolinska Institutet i samarbete med Lunds och Umeå universitet som följde 54 531 män mellan åren 1999 och 2013 visar att snusning ökar risken för att drabbas av typ 2-diabetes. Snuskonsumtion på en dosa per dag ökade risken för typ 2-diabetes med 70 procent, vilket motsvarar samma riskökning som att röka ett paket cigarretter per dag. Även vid lägre konsumtion, 5-6 dosor per vecka, syntes en 40-procentig riskökning. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att nikotin kan ge sämre insulinkänslighet, vilket i sin tur kan öka risken för typ 2-diabetes. En dosa om dagen ökar risken för typ 2-diabetes

SÄS är ett rökfritt sjukhus

Rökfritt sjukhusområde

 

Senast uppdaterad: 2018-08-22 10:31