Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Levnadsvanor vid operation

I samband med operation kan användning av tobak och alkohol medföra allvarliga komplikationer och längre rehabiliteringstid. Genom att sluta röka och dricka alkohol en tid före och en tid efter din operation kan du halvera riskerna för att drabbas av komplikationer, såsom sårinfektioner, försämrad sårläkning samt negativ påverkan på hjärta, lungor och kärl.

Rökfri och alkoholfri före och efter operation (pdf) 

Rökning - rekommendationer

  • Sluta röka så tidigt som möjligt. För ett bra resultat sla du sluta röka minst 6–8 veckor före operationen. Fortsätt vara rökfri minst 6-8 veckor efter operationen. Det räcker inte att enbart minska mängden tobak.
  • Även vid akut operation gäller 6-8 veckors rökfrihet direkt efter operationen för att minska komplikationer.

Alkohol - rekommendationer

  • En alkoholfri operation. Det innebär at du avstår helt från att dricka alkohol minst 4 veckor innan operationen och gärna en tid efter.
  • Även vid  akut operation finns vinster med att göra ett alkoholuppehåll en tid efter operation.   

Vill du ha hjälp att ändra dina vanor ska du vända dig din behandlande läkare, vårdcentral, SÄS rökavvänjningsstöd, Hälsocoach online eller andra aktörer som erbjuder tjänster för ändrade levnadsvanor.

SÄS rökavvänjningsstöd
Hälsocoach online  

Med ett rök- och alkoholuppehåll i samband med operationen ökar dina förutsättningar för ett lyckat operationsresultat.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 13:23