Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhuskyrkan Borås

Sjukhuskyrkan finns till för dig som besöker och vistas på Södra Älvsborgs sjukhus  oavsett om du är patient, närstående eller personal. Sjukhuskyrkan är en extern resurs som vill och kan vara ett viktigt inslag i vården av hela människan. Vi har bred erfarenhet av att möta människor i livets alla skeden och har kunskap om sorg och krishantering. Denna omsorg har kyrkan gett namnet själavård.

Patient och närstående

Ibland ställs vardagen på ända och då vill sjukhuskyrkan finnas där för dig. Samtalet tar sin utgångspunkt i det du vill tala om. När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom, lidande eller död blir frågorna och livets och lidandets mening ytterst angelägna. Då kan det vara gott att ha någon att bolla sina tankar och frågor med. Vi som arbetar på Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

Önskar du nattvard, andakt och förbön ta kontakt med Sjukhuskyrkan eller be personalen hjälpa dig att ringa oss. Sjukhuskyrkan kan även hjälpa till med vigsel, dop och avsked vid dödsfall.

Sjukhuskyrkan möter alla oavsett ålder eller livsåskådning. Vi förmedlar gärna kontakt till andra personer i samhället, i patientens/närståendes egen församling eller trossamfund.

Paus 

Varje onsdag kl 12.30-12.45 firar vi en enkel gudstjänst i sjukhusets andaktsrum med musik, bibelläsning och bön.

Kontakt och besök

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig alla vardagar kl 08.30-16.30.
För akuta händelser finns vi tillgängliga alla dagar, kvällar och helger fram till kl. 21.00

Kontakta oss via växeln eller tala med personalen på avdelningen.

Besök oss

Du kan också besöka oss – gå in i huvudentrén och upp för trappan vid Glasgatans café och direkt till vänster. I anslutning till våra lokaler finns ett andaktsrum som är öppet dygnet runt för alla.

Sjukhuskyrkan Borås

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Vardagar kl 08.30-16.30. För akuta händelser finns vi tillgängliga alla dagar, kvällar och helger fram till kl. 21.00. (OBS! Mellan 25/6-29/8 finns Sjukhuskyrkan tillgänglig mån-sön 8.30-16.30)

Annika Ahlström

Sjukhuspräst
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Birgitta Olsson

Sjukhusdiakon
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ronny Augustsson

Sjukhuspastor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emelie Skogholm

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-04-06 09:12