Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Praktisk information

För att du så enkelt som möjligt ska hitta till sjukhuset finns det kartor över sjukhusområdena och parkeringsplatserna i Borås och Skene

Karta och parkering

Gör dina vårdärenden och kontakta din mottagning eller avdelning när det passar dig. 1177 Vårdguidens e-tjänster är ett enkelt sätt att nå vården när som helst. All kontakt sker via ett personligt konto. Man kan bland annat beställa och omboka tid, förnya recept och se vilka läkemedel man har. Det kan variera vilka e-tjänster olika enheter erbjuder.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster

På många av våra mottagningar finns också möjlighet att göra sitt vårdmöte digitalt, via ett videomöte.

Digitala vårdmöten

  • Kallelsen
  • Fotolegitimation
  • Eventuell medicinlista
  • Högkostnads- eller frikort
  • Ifylld hälsodeklaration om du fick en sådan med kallelsen

Det finns flera olika patientavgifter. För besök och behandlingar på dagtid gäller högkostnadsskydd. All sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år är gratis, med undantag av hälsovård, vissa vacciner och vissa intyg. Vi ser helst att du betalar med betalkort.

  • Avgift när man ligger inne på vårdavdelning. När man är inlagd på sjukhus betalar man en avgift per dygn, som betalas i efterskott genom att sjukhuset skickar hem en räkning på post. Också för inneliggande vård finns regler om högkostnadsskydd.
  • Avgift vid besök på mottagningar. Patientavgiften kan betalas kontant, med betalkort eller via faktura. Vi uppskattar betalning med kort framför sedlar, bland annat av säkerhetsskäl för personalen i kassorna.
  • Avgift när ambulanspersonal utför vårdinsats på plats.

    En patientavgift tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Avgift tas inte ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift tas inte heller ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgifter och högkostnadsskydd för sjukvård i Västra Götalandsregionen

Meddela oss i god tid om du behöver hjälp med tolkning. Kontakta i så fall den avdelning eller mottagning du ska till, enligt uppgifter på kallelsen. På 1177.se kan du läsa mer om rätten till tolk vid ditt besök eller din vistelse på sjukhuset.

Tolk vid ditt besök på SÄS

Hjälp oss att hjälpa dig att komma ihåg ditt besök hos oss! Anslut dig till vår tjänst för SMS-påminnelse.

SMS-påminnelse

I Tillgänglighetsdatabasen (TD) finns information om den fysiska tillgängligheten i sjukhusets lokaler. Det utgår ifrån fem olika områden; svårt att höra, svårt att se, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information.

Sök efter din avdelning eller mottagning i TD

När du besöker SÄS finns det vissa regler som du behöver föhålla dig till. Bland annat ber vi dig att inte använda starka dofter och att inte röka på sjukhusområdet. Vi har nolltollerans mot hot, våld och droger.

Våra regler (pdf)

Om du vårdats på sjukhus eller annan vårdinrättning utomlands de senaste 12 månaderna är det viktigt att du informerar oss om detta. Kontakta den avdelning eller mottagning dit du är kallad.

Kontaktuppgifter till vården

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter. Om något felaktigt har inträffat så är vi skyldiga att utreda det. 

Lämna dina synpunkter på vården 

När du får vård förs en patientjournal där alla insatser dokumenteras. Du kan ta del av uppgifterna, antingen genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att beställa hem en journalkopia.

Mer information om din journal 

Om du har haft kostnader för din resa till och från sjukhuset har du rätt till delvis ersättning av den. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt. Den kallas egenavgift. Om ditt hälsotillstånd kräver att du måste åka taxi eller specialfordon krävs ett intyg från sjukhuset.

När du ska resa hem från vårdavdelningen hjälper personalen dig med att beställa lämplig transport. Du kan också beställa resan själv men tänk på att det finns vissa regler, till exempel att resan måste beställas minst en dag i förväg om din vistelse på sjukhuset var planerad och inte akut. 

Regler om sjukresor i Västra Götalandsregionen

Har du frågor kring eller önskar förnya ditt läkarintyg, ta kontakt med ansvarig avdelning eller mottagning.

Kontaktuppgifter till vården

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och digitalt läsa, ladda ner och skicka iväg ditt läkarintyg till Försäkringskassan (förutsatt att den avdelning eller mottagning som utfärdar ditt läkarintyg är ansluten till tjänsten). 

Läkarintyg via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Har du frågor om sista betaldag eller önskar kvitto för betald faktura, kontakta regionens fakturaservice. 

Kontakt

VGRS fakturaservice
Öppettider 
Måndag-fredag, klockan 09.00-12.00
Telefonnummer 010-441 04 00
E-post samlingsfakturaenheten@vgregion.se    

Har du frågor som gäller vad du debiterats för, kontakta den avdelning eller mottagning du besökt. 

Kontaktuppgifter till vården

Om du som varit inneliggande patient i Borås har glömt kvar något på avdelningen, så försöker vi nå dig eller någon närstående. Om vi inte lyckas med det lämnar vi det kvarglömda till receptionen i huvudentrén. Har du varit på akuten vänd dig dit i första hand, det kvarglömda finns där i en månad. Efter en vecka lämnar receptionen värdesaker till polisens hittegodsavdelning. Kläder sparas i tre månader, därefter slängs de.

Kontakt

SÄS reception 
Telefonnummer 033 - 616 1284
Öppettider
Måndag-fredag, klockan 07.00-16.00

Vårdenheterna i Skene behåller kvarglömda värdesaker i några veckor, därefter lämnas de till polisen. Kläder och andra föremål sparas på avdelningarna under en begränsad tid.


Senast uppdaterad: 2020-12-08 12:55