Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Efter ditt sjukhusbesök

När du blir patient skrivs alla vårdinsatser in i en patientjournal. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns i journalen.

Så här får du tillgång till din journal

Det finns flera olika patientavgifter. För besök och behandlingar på dagtid gäller högkostnadsskydd. All sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år är gratis, med undantag av hälsovård, vissa vacciner och vissa intyg. Vi ser helst att du betalar med betalkort.

Avgift när man ligger inne på vårdavdelning

När man är inlagd på sjukhus betalar man en avgift per dygn, som betalas i efterskott genom att sjukhuset skickar hem en räkning på post. Också för inneliggande vård finns regler om högkostnadsskydd.

Avgift vid besök på mottagningar

Patientavgiften kan betalas kontant, med betalkort eller via faktura. Vi uppskattar betalning med kort framför sedlar, bland annat av säkerhetsskäl för personalen i kassorna.

Avgift när ambulanspersonal utför vårdinsats på plats

En patientavgift tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Avgift tas inte ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift tas inte heller ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgifter och högkostnadsskydd för sjukvård i Västra Götalandsregionen

Faktura frågor

Har du frågor om sista betaldag eller önskar kvitto för betald faktura, kontakta regionens fakturaservice. 

VGRS fakturaservice
Öppettider 
Måndag-fredag, klockan 09.00-12.00
Telefonnummer 010-441 04 00
E-post samlingsfakturaenheten@vgregion.se    

Har du frågor som gäller vad du debiterats för, kontakta den avdelning eller mottagning du besökt. 

Kontaktuppgifter till vården

 

Behöver du stöd?

SÄS erbjuder digitalt krisstöd. Det finns också olika stödformer inom andra organisationer.

Krisstöd

Om du har haft kostnader för din resa till och från sjukhuset har du rätt till delvis ersättning av den. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt. Den kallas egenavgift. Om ditt hälsotillstånd kräver att du måste åka taxi eller specialfordon krävs ett intyg från sjukhuset.

Regler om sjukresor i Västra Götalandsregionen

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter. Om något felaktigt har inträffat så är vi skyldiga att utreda det.

Så gör du för att framföra synpunkter

Via 1177.se kan du logga in och läsa, ladda ner och skicka iväg ditt läkarintyg till Försäkringskassan.

Läkarintyg via 1177.se

Om du som varit inneliggande patient i Borås har glömt kvar något på avdelningen, så försöker vi nå dig eller någon närstående. Om vi inte lyckas med det lämnar vi det kvarglömda till receptionen i huvudentrén. Har du varit på akuten vänd dig dit i första hand, det kvarglömda finns där i en månad. Efter en vecka lämnar receptionen värdesaker till polisens hittegodsavdelning. Kläder sparas i tre månader, därefter slängs de.

Kontakt

SÄS reception 
Telefonnummer 033 - 616 1284
Öppettider
Måndag-fredag, klockan 07.00-16.00

Vårdenheterna i Skene behåller kvarglömda värdesaker i några veckor, därefter lämnas de till polisen. Kläder och andra föremål sparas på avdelningarna under en begränsad tid.

Senast uppdaterad: 2023-03-10 12:36