Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

X-matris

SÄS använder x-matrisen, som är unik i svensk sjukvård, för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan. X-matrisen visar visuellt sambandet mellan sjukhusets fokusområden, mål och förbättringsprogram.

Det strategiska stödet för att uppnå målen är de två förbättringsprogrammen, som är direkt kopplade till vården, utveckla arbetssätt i slutenvården samt utveckla arbetssätt i öppenvården.  Mätetalen följs upp och diskuteras månadsvis vid sjukhusledningen styrtavla.

X-matrisen används på alla kliniker och enheter. När den övergripande planen är beslutad bryter verksamheterna ner målen och anpassar dem till den egna verksamheten, till egna x-matriser. Mätetalen följs upp regelbundet.

Genom att bryta ner målen till enhetsnivå och ha en regelbunden uppföljning ser man som medarbetare betydelsen av sina insatser och vilken påverkan det har på klinikens mål.

När målen uppnås får patienterna vård av fortsatt hög medicinsk kvalitet, god tillgänglighet till vården och ökad patientsäkerhet uppnås. För medarbetarna blir arbetsmiljön bättre när strul och stopp i verksamheten minskar.

 Film om SÄS x-matris på Youtube

Kontakt

Marie Rusner, tf utvecklingschef

E-post

marie.rusner@vgregion.se

eller kontakta utvecklingsstaben:

Telefon
Senast uppdaterad: 2020-07-01 11:30