Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Robotar i vården

Öga och robot

På SÄS finns det robotar som stödjer läkarna vid sjukskrivning och underlättar kommunikationen mellan akutmottagning och vårdavdelningar. Robotarna har utvecklats och införts i verksamheterna genom ett innovationsprojekt om RPA-teknik (Robot Process Automation). Projekten leds av utvecklingsstaben på SÄS  Syftet med projekten är att avlasta vårdpersonalen så att de får mer tid till patienterna.

Smart mjukvara

Roboten är i praktiken en smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal.

Läkarintyg

Roboten stödjer läkarna i sjukskrivningsprocessen genom att föreslå en diagnosspecifik grund som läkarna sedan patientanpassar och signerar. Sjukskrivande läkare är även fortsättningsvis ansvarig för sjukskrivningens utformning. 

När en diagnos ställts föreslår roboten ett diagnosanpassat innehåll samt förslag på lämplig sjukskrivningslängd. För att det ska fungera kräver tekniken diagnoser med förutsägbara läkningstider. Det är därför inte aktuellt att låta roboten föreslå läkarintyg för till exempel psykiatriska diagnoser, där omhändertagandet inte går att standardisera i samma utsträckning.

# - kommunikation mellan akutmottagning och vårdavdelning

Robotar sköter en del av kommunikationen på SÄS. Läkare på akutmottagningen använder sig av hashtags (#) för att informera en vårdavdelning om kommande inskrivning av en patient. Så fort lämplig avdelning är identifierad av läkaren anges avdelningens hashtags i det patientadministrativa systemet. Då skickas automatiskt ett sms till avdelningen, som då får längre tid på sig för att förbereda mottagandet av patienten.

Nya projekt på SÄS

Under 2020 är nya projekt är på gång för att automatisera processer som berör fler system. Man kommer att testa RPA-tekniken för att till exempel extrahera data som ska bearbetas för att passa verksamheten i olika sammanhang.

Om robotprojektet i media

Inslag i Förmiddag i P4 Sjuhärad  (33 min in i programmet) Sveriges Radio Sjuhärad 2019-02-26

Kontakt

Marie Rusner, tf utvecklingschef

E-post

marie.rusner@vgregion.se

eller kontakta utvecklingsstaben:

Telefon
Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:24