Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Gröna korset utbildning

Gröna Korset är en patientsäkerhetsmetod för att dagligen identifiera vårdskador och initiera förbättringsåtgärder. Metoden utgör en del i det dagliga patientsäkerhets- och förbättringsarbetet och möjliggör en kontinuerlig, positiv utveckling av patientsäkerhetskulturen inom Södra Älvsborgs sjukhus.

Gröna Korset bidrar till en säkrare vård för våra patienter, skapar kvalitetssäkrade arbetssätt, är ett ledningsverktyg för chefer samt bidrar till ökad följsamhet till lagar och författningar inom patientsäkerhetsområdet. Vår vision är: Inga vårdskador.

Gröna korset

Varmt välkomna!

För interna deltagare vid Södra Älvsborgs sjukhus är utbildningen kostnadsfri. 

För externa deltagare kostar utbildningsdagen 2000 kronor, vilket inkluderar lunch, kaffe, utbildningsmaterial samt digitala mallar att använda vid arbete med Gröna korset på egen enhet. Anmälan sker i regionkalendern, se länk nedan.
För att underlätta fakturering uppmanas externa deltagare i samband med anmälan maila faktureringsuppgifter till undertecknad. Vilka uppgifter som önskas framgår i det bekräftelsemail som skickas ut efter godkännande av plats.
Avbokning efter sista anmälningsdag faktureras.

Anmäl dig i regionkalendern här

Ev. allergier eller specialkost meddelas vid anmälan.

Utbildningsdagen innehåller teori gällande nationellt och lokal patientsäkerhetsarbete och övning i bedömning av vårdskada.
Utöver teoretisk metodgenomgång av Gröna korset och dagligt förbättringsarbete
tillämpas praktiska övningar.
Deltagarna får även en inblick i metodernas tillämpning ute på vårdenhet.

Datum          Utbildning 2019-10-31 är inställd

               

Plats             

Anmälan      

Önskar du mer information om Gröna Korset återfinns detta på Södra Älvsborgs sjukhus externa webbsida, se länk nedan.

https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/

https://www.youtube.com/watch?v=MD8DRRte5es

Välj ingång 29 för att lättast hitta till föreläsningssalen, som ligger i angränsning till restaurangen/matsalen. Enklaste vägen att hitta till ingång 29 är´att gå utvändigt och följa vägen upp vid akutintaget (märkt 2 på kartan ovan). När ni kommit upp för den lilla backen är det sedan skyltat till restaurangen/matsalenin till höger (efter psykiatriakuten).

Katherina Hansson

E-post

katherina.hansson@vgregion.se

Telefon

033-616 13 76 

Sophia Nordström

E-post

sophia.nordstrom@vgregion.se

Telefon
Senast uppdaterad: 2018-08-30 14:03