Gröna korset 2.0

Gröna korset 2.0

Nu startar SÄS ett projekt som syftar till att vidareutveckla och digitalisera patientsäkerhetsmetoden Gröna korset.

SÄS har tilldelats medel från innovationsfonden för att ta fram en digitaliserad prototyp som ska testas på pilotenheter med målet att i framtiden bli Sveriges första digitala visuella system där vårdskadefrekvens kan följas i realtid och där bland annat effektiva åtgärder direkt erbjuds vid risker eller vårdskada.

Målet är att Gröna korset 2.0 ska bli resurssparande, kunskapshöjande och mer effektivt med fokus på användarvänlighet.

Din hjälp behövs!

Att digitalisera, vidareutveckla och förbättra en redan så enkel och så effektiv metod som Gröna korset är inte lätt. Det är viktigt att bevara enkelheten och samtidigt utnyttja kraften i det digitala på rätt sätt. För det behövs innovativa idéer och kritiska röster.

För att få Gröna korset 2.0 att flyga så behövs din hjälp! Vi söker intresserade medborgare som vill delta i den digitala utvecklingen samt intresserade förvaltningar från andra regioner än SÄS.

Vill du vara en del av utvecklingen så hör av dig till Katherina Hansson senast den 14 juni 2018.

Senast uppdaterad: 2018-05-29 13:53