Gå och förstå

Mer tid ute i verksamheten och mindre tid på möten är kortfattat tanken med ”gå och förstå”. Syftet är att chefer och medarbetare ska dela samma förstahandsinformation om verksamheten och resultaten.

Att vara så synlig och närvarande som möjligt som chef ska genomsyra alla nivåer i organisationen. Gå och förstå är därför en ordinarie del av sjukhusledningens möten. Alla berörda chefer är med på mötet och efteråt samlas man för diskussion om det som framkommit, till exempel förslag på vad som kan bli bättre eller hur man uppnår de mål som finns på enheten, kliniken eller sjukhuset i stort.

Gå och förstå - metod

  • Ledningen går till en vårdverksamhet i vårdkläder.
  • Ledningen och medarbetare pratar om verksamheten och dess resultat utifrån mål,  mätningar, resultat idéer, hinder och övriga reflektioner.
  • Ledning och medarbetare inspirerar varandra i det fortsatta utvecklingsarbetet

Gå och förstå - teori

  • Baserad på teorierna kring Gemba (Genba) walks.
  • Ledningsprincip med syfte att se den aktuella processen, förstå arbetet, ställa frågor och lära.
  • Strukturerad form för att komma ut ur mötesrummen, efterfråga lösningar på problem där de uppstår och säkerställa flödet.
  • Stärker medarbetarna och möjliggör för medarbetare att lösa problem och skapa värde.

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post

peter.hayhanen@vgregion.se

eller kontakta utvecklingsstaben:

Telefon

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34