Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Förbättringsförslag från patienter

Som ett led i vårt kontinuerliga förbättringsarbete får patienter en möjlighet att svara på en enkel enkät om hur de upplevt sin kontakt med sjukhuset. Man kan även lämna förslag på vad vi kan göra bättre.

Materialet sammanställs varje månad och redovisas för klinikerna. Inkomna förslag och synpunkter tas om hand på respektive enhet och visas upp i väntrummen.

Neonatalavdelningen

Er synpunkt

Tråkigt med bara omaka porslin i föräldraköket. Hade varit bättre med fint porslin.

Vår åtgärd

Nytt fint porslin, muggar och glas inköpta efter förslaget.

Er synpunkt

Temakvällar för föräldrarna hade varit ett trevligt inslag för att få lite distans till den ibland intensiva vårdmiljön.

Vår åtgärd

Avdelningen har infört föräldracafé en gång i veckan med olika teman. Där ges information om det aktuella temat samt möjlighet för föräldrarna att ställa frågor och diskutera.

Er synpunkt

Det är kallt på föräldrarummen, speciellt på morgonen.

Vår åtgärd

Vi har tillkallat personal som har spolat elementen och därmed åtgärdat problemet.

Rehabbadet, Rehabkliniken

Er synpunkt

Önskemål om kontinuerlig träning på Rehabbadet.

Vår åtgärd

Vi tillhandahåller information om alternativ vattenträning i friskvårdande regi. Rehabbadet har uppdaterad information med kontaktuppgifter till alternativa arrangörer.

Er synpunkt

Oro för att halka/falla i bassänglokal och duschutrymme.

Vår åtgärd

Nya städrutiner för att minska risk för hala golv. Galler/avrinningsbrunn har blästratsför att minska halkrisken. Toalettgolv i omklädningsrum har etsats.

Er synpunkt

Önskemål om ökad personalnärvaro i bassänglokal. Personal tillgängliga för att bland annat optimera individuella bassängträningsprogram.

Vår åtgärd

Rehabbadets personal arbetar för högre närvaro i bassänglokal.

Er synpunkt

Önskemål om lugn musik vid träning.

Vår åtgärd

Sedan årsskiftet spelas endast lugn musik. Grupper undantagna.

Kirurgen 4

Er synpunkt

Det går ej att lyssna på radio i tvåbäddsrummen relaterat till att det endast finns en TV-apparat per vårdrum. Om medpatienten inte vill lyssna på radion finns det heller inga hörlurar som man kan använda.

Vår åtgärd

Vi har beställt några radioapparater som man kan få låna på tvåbäddsrummen, och vi har även sett till att det finns hörlurar till dessa.

Er synpunkt

Utöka telefontider för patienten gällande läkarsamtal på urologmottagningen.

Vår åtgärd

Detta jobbar vi med.

Incheckningen huvudentrén

Er synpunkt

Ibland är det för långa köer och få kassor öppna. Då kan det bli långa väntetider.

Vår åtgärd

Vi har organiserat arbetstider och bemanning så att många kassor alltid är öppna.

Ortopedteknik

Er synpunkt

Under vintertid när skoskydd helst ska användas bör det finns någonstans att sitta och ta på dem för oss som inte är så rörliga. På grund av utrymmesbrist och sängtransporter vid ingångar vore det kanske lämpligt med en väggfast fällbar stol.

Vår åtgärd

Väggfast fällbar stol är en jättebra idé just vid den smala entrén! Stol är beställd och skall alldeles i nuet monteras inför stundande vinter.

MAVA

Er synpunkt

Dörren in till patientrummet gnisslar.

Vår åtgärd

Smörjer med 5:56 och patienten blir nöjd samt att dörren slutar gnissla. Patienten sover gott.

KAVA

Er synpunkt

Det vore bra med bättre information kring ronder, behandling och utskrivning.

Vår åtgärd

Vi har utarbetat skriftlig patientinformation som lämnas vid utskrivningen och tagit fram en blankett som finns på rummet, där patienten kan skriva ner sina funderingar inför ronden.

Postop Skene

Er synpunkt

Tiden i väntrummet kan upplevas som långsam.

Vår åtgärd

Vi har nu ökat informationen och ger fortlöpande upplysningar vid förseningar.

Dietistmottagningen

Er synpunkt

Jag önskar fler konkreta exempel på måltider, typ "Veckans matbit"

Vår åtgärd

Vi har nu infört "Veckans recept" som nu ligger i väntrummet för den som önskar.

Kontakt

Marie Rusner, tf utvecklingschef

E-post
marie.rusner@vgregion.se

eller kontakta utvecklingsstaben:

Senast uppdaterad: 2016-07-04 08:24