Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Fr v Ingela Ekholm (S), Leif Sternfeld (C), Lars-Inge Andersson (KD), Birgit Andersson (L), Jonas Garmarp (M), Claes Redberg (S), Mats Palm (S), Göran Larsson (MP), Ann-Marie Schaffrath (SÄS sjukhusdirektör). Saknas på bild: ChrisTina Yngvesson (M), Christin Stormvall (V), Ingemar Alfredsson (S), Staffan Falk (MP).

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus utses av regionfullmäktige. Innevarande mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2018. Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare.

Så styrs SÄS i den politiska organisationen

Sjukhusstyrelsens uppgifter regleras i det av regionfullmäktige antagna reglementet, som är det dokument där politiken anger styrelsens ansvar. Styrelsen tecknar en vårdöverenskommelse med södra hälso- och sjukvårdsnämnden om vilken vård som ska ges vid sjukhuset.

Styrelsen för SÄS

Kommande möten, protokoll och handlingar

Kontakt

Göran Larsson, ordförande

Telefon
0730 - 20 42 60

E-post
goran.larsson@mp.se 


Claes Redberg, vice ordförande

Telefon
070 - 574 29 48 

E-post
claes.redberg@vgregion.se 


Henrik Hermansson, sekreterare

Telefon
0706 -19 49 51

E-post
henrik.hermansson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46