Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Verksamhetsutveckling

Exemepl på hur en aktivitetsbaserad arbetsmiljö kan utformas, här vid OCD-mottagningen i Lerum.

Psykiatrins kvarter är i hög grad en satsning på verksamhetsutveckling. Det är ett tillfälle att tänka i nya banor, samarbeta i nya former och utveckla nya arbetssätt som gynnar både patienter och medarbetare.

Under åren fram till inflyttning pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att vården ska vara personcentrerad, den ska öka patientens delaktighet, vara hälsofrämjande och ska minimera behovet av tvångsåtgärder. Kort sagt – en värdig vård.

Samarbete med brukarföreträdare är en annan viktig del för att alltid ha patientperspektivet i fokus. För medarbetarna blir det nya administrativa arbetsmiljöer. Här beskriver vi huvudområdena kort.

Det akuta flödet

Det akuta flödet handlar om hur vi tar emot patienter som söker sig akut till akutmottagningarna för barn och ungdomar respektive vuxna, eller som kommer med polis eller ambulans till den nya "blåljusentrén". Utvecklingsarbetet omfattar också övergången till vårdavdelningarna de gånger en person behöver heldygnsvård.

Vårdenhetschef Elena Exner (stående) och sjuksköterska Agneta Krassman i ”lugna rummet” på vårdavdelning 4, vuxenpsykiatriska kliniken.

Vårdenhetschef Elena Exner (stående) och sjuksköterska Agneta Krassman i ”lugna rummet” på vårdavdelning 4, vuxenpsykiatriska kliniken. Foto: Pernilla Lundgren.

Heldygnsvård

I heldygnsvården ingår flera faser, från överlämnandet från det akuta flödet till mottagande på avdelning, vårdprocessen och slutligen utskrivningen. Utöver de övergripande principerna är några utgångspunkter att vården ska vara hälsofrämjande, med en större satsning på rehabilitering och hälsofrämjande inomhus- och utemiljöer än vad som är möjligt idag.

Psykiatrins kvarter utformas för att skapa en lugnande miljö som kan öka tryggheten för både patienter och medarbetare. Ett exempel är "lugna rummet" (bilden ovan) som finns inom både barn- och vuxenpsykiatrin redan idag. Även arbetssätt och förhållningssätt utvecklas för att bemöta patienterna på ett lugnande sätt.

Öppenvård

Även öppenvårdsmottagningarna kommer att utveckla samverkan och arbetssätt, delvis med koppling till heldygnsvården och det akuta flödet. För främst vuxenpsykiatrin, som får två separata våningsplan med samtalsrum för mötet med patienten, ingår också förändrade arbetssätt för den egna, administrativa arbetstiden.

Exempel på hur en aktivitetsbaserad arbetsplats kan se ut – här på vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Björkängen som redan inrett efter dessa principer.

Exempel på aktivitetsbaserad arbetsmiljö – här på vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Björkängen. Foto: Pernilla Lundgren.

Administrativa arbetsmiljöer

Lokalerna för eget, administrativt arbete utformas som aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det ska bland annat ge tillgång till arbetsplatser som passar för olika typer av arbetsuppgifter, bättre förutsättningar för nya och/eller tillfälliga medarbetare, ökat kunskapsutbyte genom att det stärker inter- och tvärprofessionellt samarbete och en attraktiv arbetsmiljö för nästa generation.

Ett par exempel på rumstyper och miljöer är tysta zoner för arbete som kräver hög koncentration och större, öppna ytor för arbete som inte kräver lika stor enskildhet. Varje enhet får en egen hemvist, en samlingspunkt där man börjar dagen och har gemensamma möten.

Kontakt

Nyfiken på att arbeta i psykiatrins kvarter eller bara vill veta mer? Välkommen att höra av dig! 

Carina Esbjörnsson, projektsekreterare

Telefon
033-616 27 02

E-post
carina.esbjornsson@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2018-04-05 13:20