Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Vårdideologi och verksamhet

Entrébyggnaden för öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar i psykiatrins kvarter. Här blir det också ett café och lokaler för SÄS campus. Illustration: White arkitekter.

Psykiatrins kvarter planeras ur patientens perspektiv. Utformningen ska skapa förutsättningar för en vård i en lugnande miljö som stärker delaktighet och värnar patientens integritet.

Utgångspunkter för vården

All planering i skapandet av psykiatrins kvarter utgår från patientens perspektiv. Några exempel på viktiga utgångspunkter:

 • vården ska upplevas som en helhet för patienten
 • neutrala samtalsrum som skapar förutsättning för jämlika möten
 • enkelrum för alla patienter
 • aktiverande förhållningssätt
 • en lugn och läkande miljö både inomhus och utomhus
 • tvångsvård med värdighet

Verksamheter i psykiatrins kvarter

Genom att samla all nuvarande vuxenpsykiatri i Borås skapas förutsättningar för ökat samarbete mellan olika vårdformer och en tydligare helhet för patienten. Ett annat mål är ökat samarbete mellan vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det här är psykiatrins kvarter:

Nya byggnad 22 (ersätter BUP-huset som rivs)

 • akutmottagningar för VUP och BUP
 • vårdavdelningar och öppenvård BUP
 • lokaler för ECT (elektrokonvulsiv behandling), rehabilitering, träning och aktiviteter
 • arbetsplatser för klinikledningarna och SÄS utbildningsteam
 • utegårdar för båda kliniker, där även en rehabiliteringsgård ingår
 • polis- och ambulanstransporter till akutmottagningen, med egen infart och fordonshall

Byggnad 24 (nuvarande vuxenpsykiatrin)

 • öppenvårdsmottagningar och dagvård VUP
 • administrativa arbetsplatser, grupprum och andra personalutrymmen

Gemensam entrébyggnad 

 • entré som binder samman byggnad 22 och 24 med incheckning för patienter
 • café, innergård, toaletter och kapprum, passage till personalmatsalen
 • campus för högskolestudenter och medarbetare på utbildningstjänster
 • lokal för brukarrådet 
Senast uppdaterad: 2016-05-30 11:36