Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Vårdideologi och verksamhet

Entrébyggnaden för öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar i psykiatrins kvarter. Här blir det också ett café och lokaler för SÄS campus. Illustration: White arkitekter.

Psykiatrins kvarter planeras ur patientens perspektiv. Utformningen ska skapa förutsättningar för en vård i en lugnande miljö som stärker delaktighet och värnar patientens integritet.

Utgångspunkter för vården

All planering i skapandet av psykiatrins kvarter utgår från patientens perspektiv. Några exempel på viktiga utgångspunkter:

 • vården ska upplevas som en helhet för patienten
 • neutrala samtalsrum som skapar förutsättning för jämlika möten
 • enkelrum för alla patienter
 • aktiverande förhållningssätt
 • en lugn och läkande miljö både inomhus och utomhus
 • tvångsvård med värdighet

Verksamheter i psykiatrins kvarter

Genom att samla all nuvarande vuxenpsykiatri i Borås skapas förutsättningar för ökat samarbete mellan olika vårdformer och en tydligare helhet för patienten. Ett annat mål är ökat samarbete mellan vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det här är psykiatrins kvarter:

Nya byggnad 22 (ersätter BUP-huset som rivs)

 • akutmottagningar för VUP och BUP
 • vårdavdelningar och öppenvård BUP
 • lokaler för ECT (elektrokonvulsiv behandling), rehabilitering, träning och aktiviteter
 • arbetsplatser för klinikledningarna och SÄS utbildningsteam
 • utegårdar för båda kliniker, där även en rehabiliteringsgård ingår
 • polis- och ambulanstransporter till akutmottagningen, med egen infart och fordonshall

Byggnad 24 (nuvarande vuxenpsykiatrin)

 • öppenvårdsmottagningar och dagvård VUP
 • administrativa arbetsplatser, grupprum och andra personalutrymmen

Gemensam entrébyggnad 

 • entré som binder samman byggnad 22 och 24 med incheckning för patienter
 • café, innergård, toaletter och kapprum, passage till personalmatsalen
 • campus för högskolestudenter och medarbetare på utbildningstjänster
 • lokal för brukarrådet 
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45