Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Provrum

Det neutralt utformade samtalsrummet skapar förutsättningar för jämlika möten i vården. Foto: Anders Engström.

Vårdrummet och det neutralt utformade samtalsrummet inom öppenvården är centrala delar i psykiatrins kvarter. Nu finns de uppbyggda i form av provrum i verklig storlek, med inredning och materialval så nära verkligheten som möjligt.

Principer för samtalsrum och vårdrum

Samtalsrummet ska vara en neutral plats för mötet mellan patient och behandlare, något som många brukare uppskattar. Syftet är att värna patientperspektivet och öka patientens möjligheter till delaktighet i alla vårdsituationer där så är möjligt.

Alla vårdrum är enkelrum med toalett- och duschrum. Det ger ökad integritet, trygghet och möjlighet till avskildhet som merparten av patienterna har behov av. De ger också tillfällen till förtroliga samtal med personalen och säkerställer en värdig sekretess. Dessutom motverkar enkelrum smittspridning. På BUP har en del vårdrum plats för en extra säng för förälder eller annan närstående.

Provrum så nära ritningarna som möjligt

Under projektets gång har dessa rum vuxit fram på planritningar och genom rumsfunktionsprogram, RFP. Provrummen som byggts utifrån ritningarna ger möjlighet att upptäcka detaljer som behöver finjusteras eller ändras.

Alla vårdrum är enkelrum. Dusch och toalett in till höger i detta provrum. Foto: Anders Engström.
Alla vårdrum är enkelrum och har en mindre balkong med utsikt mot omgivande natur. Dusch och toalett in till höger i detta provrum. Foto: Anders Engström.

Utställning och informationsmaterial

I lokalerna finns också en väggutställning som presenterar projektet i stort. Provrummen presenteras också genom ett större anslag utanför respektive rum och i fördjupande informationsblad i broschyrställ. Allt material finns som pdf-filer längre ner på sidan.

Badrum med dusch och toalett. Observera att vissa detaljer är preliminära och ska utvärderas bland annat ur säkerhetsaspekt. Foto: Anders Engström.
Badrum med dusch och toalett. Observera att vissa detaljer är preliminära och ska utvärderas bland annat ur säkerhetsaspekt. Foto: Anders Engström.

Hitta hit - välkommen på visning

Provrummen finns vägg i vägg med vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen Björkängen i Borås. Från SÄS huvudbyggnad är det drygt fem minuters promenad. Intresserad av en visning? Hör av dig till projektsekretaren.

Kontakt

Carina Esbjörnsson, projektsekreterare

Telefon
033 - 616 27 02

E-post
carina.esbjornsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2016-12-05 14:19