Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Ekonomi och tidplan

3D-modell av psykiatrins kvarter i skala 1:400. I förgrunden byggnad 24 som blir öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatrin. Längre bak i bilden ses "stjärnan", den nya byggnaden för vårdavdelningar och viss öppenvård inom BUP. Foto och produktion: White arkitekter.

Byggnaderna och marken i psykiatrins kvarter ägs av Västfastigheter. SÄS blir hyresgäst. Projektet innebär en total investering på drygt 750 miljoner kronor.

Från behovsanalys till invigning

Psykiatrins kvarter genomförs enligt Västra Götalandsregionens investeringsmodell. 2014 godkände regionstyrelsen förstudien från 2013 och gav klartecken för att ta fram en så kallad systemhandling.

Parallellt med detta tar Västfastigheter fram en teknisk systemhandling med ekonomisk kalkyl. Även den yttre miljön ingår i projektet, till exempel grönområden, parkeringsmöjligheter, gångbanor och cykelparkeringar.

Planering parallellt med politiska beslut

Systemhandlingen blev klar i april 2016 och godkändes därefter av SÄS sjukhusstyrelse och regionens fastighetsnämnd. Sista steget var regionstyrelsen som tagit ett så kallat genomförandebeslut.

Tidplan politiska beslut

  • Projektet med i regionens budget december 2014
  • SÄS sjukhusstyrelse april 2016
  • Beställarnämnd och fastighetsnämnd juni 2016
  • Ägarutskottet oktober 2016
  • Regionstyrelsen november 2016

Tidplan för byggprojektet

  • Systemhandlingar april 2015 - april 2016
  • Projektering och bygghandlingar nov 2016 - mars 2018
  • Byggnation i etapper hösten 2017 - 2021

Nyhet efter sjukhusstyrelsens klartecken för psykiatrins kvarter

Nyhet efter regionstyrelsens genomförandebeslut

Senast uppdaterad: 2016-05-30 11:37