Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Campus SÄS

SÄS har ett stort utbildningsuppdrag. I psykiatrins kvarter skapas en samlingsplats för alla som är under utbildning på SÄS. Foto: Ulf Nilsson.

En helt ny verksamhet i psykiatrins kvarter är SÄS campus: utbildningslokaler, föreläsningssalar och lunchhörna för studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och medarbetare med utbildningstjänster.

SÄS har årligen en genomströmning av ungefär 1500 studerande som gör VFU här. Nuvarande utbildningslokaler räcker inte till för sjukhusets växande utbildningsuppdrag, som numera också delar av läkarprogrammets verksamhetsintegrerade lärande (ViL).

Nu blir det istället ett samlat, lättillgängligt område som blir en träffpunkt för studenter, föreläsare och utbildningsteam. Ett stort mervärde är också att lokalerna kommer att samutnyttjas med psykiatrins utbildningsenhet.

Fördelar med campus SÄS

Campus utvecklar och stärker den pedagogiska kompetensen och skapar förutsättningar för nätverk för studenter, AT-läkare och andra medarbetare på utbildningstjänster och personal som arbetar med utbildning.

  • alla verksamhetsförlagda utbildningar samlas under samma tak, med samlad kompetens gentemot våra lärosäten
  • effektivt utnyttjande av lokaler, material och kompetenser
  • nav för interprofessionellt lärande. En gemensam träffpunkt för våra studenter
  • studenterna vet var de ska ha sina utbildningar, var de kan träffa utbildningsteamets personal, var det finns arbetsplatser för examens- och projektarbeten och annat
  • nöjda studenter ger ett större rekryteringsunderlag

Kontakt

E-post: sas.campus@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2016-05-30 11:36