Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Bakgrund och framtida behov

Ett av de nya, neutrala samtalsrummen. Färger och materialval är preliminära. Illustration: White

Psykiatrins kvarter skapar förutsättningar för en modern psykiatrisk vård och möter de krav som finns för framtiden både nationellt och regionalt.

Dagens situation

Psykiatrin på SÄS har betydligt färre vårdplatser än genomsnittet. För att möta nya behov krävs ytterligare vårdplatser inom både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Bakgrunden är utvecklingen med fler äldre personer, komplexa vårdbehov och krav på förbättrad och mer individuellt formad slutenvård.

Utöver de nya vårdplatserna ska dagvården utvecklas och kommer att utgöra grunden för den psykiatriska vården. Till detta ska läggas vikten av tidiga insatser.

Det finns också andra brister idag: inga enkelrum, otillräckligt antal samtalsrum, få rehabiliterings- och aktivitetslokaler och entréer som inte säkerställer patientens integritet. Nuvarande lokaler är omoderna, slitna och har stora byggnadstekniska renoveringsbehov.

Framtida vårdbehov och förväntade effekter

Den psykiska ohälsan i Sverige bedöms fortsätta öka. I planeringen av psykiatrins kvarter har olika framtidsfaktorer vägts in. Den utgår också från övergripande utvecklingsplaner för både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Några exempel på förväntade positiva effekter för patienter och medarbetare:

  • enkelrum för alla patienter med egen dusch och toalett
  • öppen och välkomnande entré – underlättar orienteringen för patienterna och avdramatiserar den specialiserade psykiatrin
  • ökat antal vårdplatser med minskad överbeläggning som följd
  • minskad belastning inom heldygnsvården genom samlokalisering med öppenvården
  • ljusa och ändamålsenliga lokaler – ökar patientsäkerheten och skapar bättre arbetsmiljö
  • ökad integration mellan öppen och sluten vård med bättre förutsättningar för både kompetensöverföring och kompetensutveckling
  • ökat samarbete mellan VUP och BUP
  • samlad rehabiliteringsverksamhet
Senast uppdaterad: 2016-05-30 11:37