Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Processorganisation

  • Den biträdande sjukhusdirektören är processägare för processerna.
  • Processtyrgruppen, som består av processledare, processägare, sjukhusledning och berörda verksamhetschefer, diskuterar målbild, resurs, resultat, förutsättningar och kvalitetsbristkostnader för respektive process.
  • Linjeorganisationen (verksamhetschef och vårdenhetschef/enhetschef) samverkar med processerna i förbättringsdialog på enheterna.
  • Processen är integrerad i sjukhusets verksamhetsplan (x-matris).
  • Processens mål bryts ner på berörda enheter och enheternas resultat följs upp av verksamhetschef.
  • Uppföljning av processens resultat visas i processvisualisering som finns på sjukhusets styrtavla och intranät.

 Bild på processorganisationen.pdf

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post

peter.hayhanen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2016-07-04 10:12