Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Processarbetsmodell

Modellen har fem steg varav det första beskriver hur en ny process etableras. De följande fyra stegen är ett kontinuerligt cykliskt förlopp för processens utvecklingsarbete.

Exempel på innehåll i de olika stegen:

Etablera

Efter processansökan upprättats tas beslut om etablering av ny process. Processledare utses och introduceras. Processteam rekryteras och kompetensutvecklas.

Planera

En processkarta upprättas, intervju av patienter/medarbetare/kunder om behov och förväntningar. Mätningar av process- och utfallsmått upprättas/justeras. Beslut tas om processens mål processtyrgrupp. Beslutade mål bryts ner på enhetsnivå.

Gör

Förbättringsaktiviteter intieras på aktuella enheter. Man arbetar i upprepade PDSA-cyklar (PDSA= planera, genomför, studera agera), med stöd av  processförbättringsmöten på enheterna.

Studera

Process- och utfallsmått följs. Resultat analyseras och kommuniceras.

Agera

Vid behov uppdateras processens standarder/dokumentation. Förändringar kommuniceras och implementeras.

Arbetsmodell för SÄS sjukhusövergripande processer.pdf

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post
peter.hayhanen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-04 15:01