Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Processarbetsmodell

Modellen har fem steg varav det första beskriver hur en ny process etableras. De följande fyra stegen är ett kontinuerligt cykliskt förlopp för processens utvecklingsarbete.

Exempel på innehåll i de olika stegen:

Etablera

Efter processansökan upprättats tas beslut om etablering av ny process. Processledare utses och introduceras. Processteam rekryteras och kompetensutvecklas.

Planera

En processkarta upprättas, intervju av patienter/medarbetare/kunder om behov och förväntningar. Mätningar av process- och utfallsmått upprättas/justeras. Beslut tas om processens mål processtyrgrupp. Beslutade mål bryts ner på enhetsnivå.

Gör

Förbättringsaktiviteter intieras på aktuella enheter. Man arbetar i upprepade PDSA-cyklar (PDSA= planera, genomför, studera agera), med stöd av  processförbättringsmöten på enheterna.

Studera

Process- och utfallsmått följs. Resultat analyseras och kommuniceras.

Agera

Vid behov uppdateras processens standarder/dokumentation. Förändringar kommuniceras och implementeras.

Arbetsmodell för SÄS sjukhusövergripande processer.pdf

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post
peter.hayhanen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2016-07-04 10:15