Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Processorienterat sjukhus

En process kan beskrivas som "vägen genom sjukhuset för en patientgrupp"

För att skapa förutsättningar för gränsöverskridande utveckling baserat på patientperspektiv, arbetar SÄS med patientprocesser för stora och komplexa sjukdomsgrupper som involverar flera kliniker.

En process kan förenklat beskrivas som "vägen genom sjukhuset för en patientgrupp". Våra processer kompletterar den traditionella klinik- och vårdenhetsorganisationen. 

Patientprocess utifrån diagnos eller symtom 

Vi har delat in våra patientprocesser utifrån diagnosgrupper eller symtom. För varje process har en erfaren specialistläkare, processledare, utsetts till att leda utvecklingen kliniköverskridande.

I sitt arbete har processledaren stöd av ett processteam, med alla kompetenser som samverkar runt patientgruppen.  Varje processteam arbetar med att utveckling av medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, flöden och patentupplevd kvalitet. 

Processekreterare ger administrativt stöd till processledare och huvudprocessägare.  I det dagliga patientarbetet tillämpas processtyrning framför allt genom användning av så kallad standardvårdplan.

Patientprocesser

Resultatuppföljning och styrning

Processernas resultat och pågående aktiviteter visas i processvisualiseringen, vilket är ett tvåsidigt dokument som är publicerat på sjukhusets intranät och på processernas styrtavla.

Uppföljning av resultat sker vid processledningsgruppsmöten med processledare, verksamhetschefer från berörda kliniker och sjukhusledningen. Vid dessa möten tar man beslut om målnivåer och arbetsfördelning  för att nå uppsatta mål.

 

Processledning

Processägare
Biträdande sjukhusdirektör
Espen Amundsen

Utvecklingschef
Peter Häyhänen

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post
peter.hayhanen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-08 10:48