Senaste publiceringar

Här finns de fem senaste publiceringarna, alla kategorier.

Fortbildning i vården

4 okt 2017 
Jämlik vård och normer

15 sep 2017 
Anmälningsskyldighet vid oro för barn

7 juli 2017
Att vårda en vuxen patient med diabetes

26 maj 2017
Standardiserade vårdförlopp och Diagnostiskt centrum

Föreläsningar för allmänheten

26 maj 2017
Levnadsvanor har betydelse

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36