Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Fortbildning i vården

Medicin

Standardiserade vårdförlopp och diagnostiskt centrum

Kategori: Medicin
Föreläsare: Martin Pilhall, chefläkare medicinsektionen.
Varje dag räknas, en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården. Bakgrund, resultat och erfarenheter. 

Yrsel i vardagen

Kategori: Medicin
Föreläsare: Ellen Lindell, ST-läkare kirurg- och öronkliniken.
Ungefär 30 procent av den äldre befolkningen, från 75 år och uppåt, har besvär med yrsel och obalans. Yrsel är också en vanlig anledning till att äldre söker vård på akutmottagningar. Föreläsningen tar bland annat upp hur vården kan ta hand om denna patientgrupp på ett bra sätt. 

Omvårdnad

Jämlik vård och normer

Kategori: Omvårdnad
Föreläsare: Peder Welin och Mikael Bengtsson, Kunskapscentrum för jämlik vård.
Definition av jämlik vård avseende kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga, utbildning eller social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet. Även normer och normmedvetenhet.

Att vårda en vuxen patient med diabetes

Kategori: Omvårdnad
Föreläsare: Kerstin Gustafsson och Åsa Martinussen, diabetessköterskor, diabetesmottagningen SÄS.
Vem har egentligen ansvar för patientens insulinbehandling när patienten vårdas på sjukhus av annan orsak än just sin diabetes? Hur påverkas patientens insulinbehandling inför till exempel operation eller vid infektion? Ska patientens insulinpump få sitta kvar inför operation? Dessa och andra intressanta frågor diskuteras under föreläsningen.

Centrala infarter

Kategori: Omvårdnad
Föreläsare:
Kerstin Ahlberg, sjuksköterska onkologmottagningen
Olika slags infarter in i kroppen passar vid olika situationer. Föreläsning om vad som är lämpligt att välja utifrån medicinska behov och patientens status.

Patientsäkerhet

 

Anmälningsskyldighet vid oro för barn

Kategori:  Patientsäkerhet
Föreläsare:Fabian Ericson, kurator, SÄS
I denna föreläsning får du lära dig mer om stödet till barn som anhörig och hur vi ska agera när det finns misstanke om att barn far illa.

Hygienkommitténs temadag, del 1

Kategori:  Patientsäkerhet
Föreläsare: Jerker Isacson, chefläkare och Maria Werner, överläkare vårdhygien
Mag- och tarmsmitta - är det något att oroa sig för? Hur agerar vi vid ett utbrott?

Hygienkommitténs temadag, del 2

Kategori: Patientsäkerhet
Föreläsare: Anna Svensson, livsmedelsingenjör Nomor
Om hygien, matlagning, kontroller i restaurangbranschen med mera.

Hygienkommitténs temadag, del 3

Kategori: Patientsäkerhet
Föreläsare: Jon Edman Wallér, ST-läkare infektion/vårdhygien och Birgitta Arnholm, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen
Om utbrott på avdelning, smittspårning, smittskyddslagen och praktikfall vid utbrott i samhället.

Senast uppdaterad: 2018-05-14 10:52