Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Övning Liv 4 oktober

Övningen är genomförd. Den 4 oktober kl. 9.00-15.00 genomfördes en stor övning att på Södra Älvsborgs sjukhus. Syftet med övningen var att säkerställa att beredskapsplan, förmåga att leda, samverka och samordna omhändertagandet av ett stort antal skadade, fungerar på Södra Älvsborgs Sjukhus.

-  Sammantaget har övningen gått över all förväntan, säger Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör. Det har varit ordning och reda på båda det medicinska omhändertagandet och logistiken och vi har sett ett oerhörd fokus och engagemang. Medverkande personal har utsatts för en extrem arbetsbelastning under dessa timmar och har gjort ett fantastiskt jobb. Utvärderingen kommer säkert att identifiera förbättringsområden, men överlag har SÄS genomfört övningen på ett väldigt övertygande sätt. Jag känner mig stolt över alla medarbetares prestation. Det katastrofmedicinska arbetet på SÄS och samverkan med andra har genom detta gjort stora kliv framåt.

Se bilder på våra sociala medier.

SÄS Facebook

SÄS Instagram

 

Historik

Övningen kommer att genomföras på del av akutmottagningen och röntgenavdelningen, SÄS Borås. Personer från Försvarsmakten kommer att agera skadade, skademarkörer. Särskild sjukvårdsledning på SÄS kommer att öva, liksom kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, Mava, blodcentral, operation och intensivvårdsavdelning, IVA, men i simulerad form. Västfastigheters och Regionservices tjänster kommer övas i samverkan med dem. Övrig verksamhet på SÄS innefattas inte i övningen.

Alla som deltar i övningen är uppmärkta med armbindlar.

I Borås och på sjukhusområdet kommer fordon från Försvarsmakten att synas under övningen.

Översiktskarta Borås (pdf)

Vårdverksamheten pågår som vanligt och övningen ska inte påverka ditt besök eller vård. Vi ber om förståelse för ev. störningar.

Trafiken i Borås påverkas

Eftersom försvarsmaktens fordon, som transporterar skademarkörerna, kommer in på sjukhusområdet och till akutmottagningen kommer det också bli en ökning av trafiken till sjukhuset när övningen genomförs, huvudsakligen mellan kl. 9.00 och 13.00.  Flera bilburna ambulanstransporter som är med i övningen kör från avfart 87 Hultamotet på riksväg 40 in på Åsvägen och rondellen upp till sjukhuset via Brämhultsvägen. Alla fordon är uppmärkta. 

I samband med landningar och starter stängs trafiken förbi sjukhuset på Brämhultsvägen av. Samaritvägen till akutmottagningen och psykiatriska mottagningen kommer att vara avstäng under övningen. Vakt finns på plats för att släppa igenom behörig trafik.

Tänk på att det kan ta längre tid att ta sig fram i trafiken kring sjukhuset.

Övningsscenario

På ett skjutfält pågår en militär övning och det är många människor på plats. Plötsligt sker ett väpnat angrepp av fientlig makt vilket leder till stort skadeutfall med där många blir allvarligt skadade. Människor reagerar långsamt eftersom de tror att angreppet är en del i övningen. Förvirringen är stor med många skadade och chockade som följd. De skadade förs med försvarsmaktens fordon, bilar och helikoptrar, till Södra Älvsborgs sjukhus akutmottagning, där de skadade tas om hand.

Läs mer på Försvarsmaktens sida

English

Friday October 4 at 9–15 Södra Älvsborgs Hospital and the Swedish Armed Forces conduct a joint crisis exercise.

During the exercise helicopters, vehicles carrying military personnel and crisis actors, acting as patients, will be present within the hospital area.

Care activities are ongoing as usual and the crisis exercise should not affect your visit. Thank you for your understanding. We apologize for any inconvenience this may cause.

Senast uppdaterad: 2019-10-07 09:25