Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Miljömål

Arbetet med miljömålen utgår från Västra Götalands regionens miljömål som finns beskrivna i miljöplanen för 2017-2020. Syftet med arbetet är att det ska leda till bättre hälsa och en hållbar utveckling lokalt och i vår omvärld.

Egna lokala miljömål finns också där vi ser att de stöder de regionala målen. För att styra miljöarbetet arbetar vi med miljöledningssystem som är uppbyggt enligt ISO 14001. Uppföljning av följsamhet till miljöledningssystemet och beslutade miljömål sker genom insamling av data kopplade till målen och interna miljörevisioner i verksamheten.

Miljöplan 2017-2020 (pdf)

Planen har sju målområden

 • Produkter och avfall
 • Kemikalier
 • Medicinska gaser
 • Läkemedel
 • Transporter
 • Energi
 • Livsmedel

som utgår från de större utmaningarna om

 • Låg klimatpåverkan
 • Giftfri miljö
 • Hållbar resursanvändning
 • Biologisk mångfald 
Senast uppdaterad: 2019-11-05 15:44