Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Klimatpåverkan

På sjukhuset pågår en mängd aktiviteter som till exempel operationer, mottagningsbesök, förlossningar, analyser av blodprov, städning och matlagning. För alla dessa använder vi resurser vid inköp av material eller produkter och det skapas avfall eller olika utsläpp.

Avfallet ser vi som en resurs och mycket kan återvinnas om man har en hög utsorteringsnivå. Vi arbetar för att minska den brännbara delen av avfallet och att sortera ut så mycket som möjligt till olika slags materialåtervinning och med en hög kvalite. För att få en effektiv sortering av avfallet finns på varje avdelning miljörum inredda med tydliga instruktioner om vad som kan sorteras ut i olika fraktioner. 

Vid förlossningar används lustgas som smärtlindring och den släpps ut via utandningsluften. Lustgas är en potent klimatgas som är ca 300 ggr starkare än koldioxid och har tidigare stått för en stor del av vår klimatpåverkan. Sedan slutet av december 2015 har vi en lustgasdestruktionsanäggning kopplad till förlossningsavdelning och genom att lustgasen bryts ned så har vi minskat vårt utsläpp av lustgas med 75 %.

Resor och transporter är en aktivitet som bidrar till klimatpåverkan genom sina utsläpp. Där arbetar vi med att minska resandet där det är möjligt och istället ha distansmöten via video eller webb så kallade resfria möten. Vi väljer att resa med kollektivtrafik i första hand när det är möjligt. För de tillfällen då vi behöver resa med bil används regionens bilar som har specifika miljökrav.  Under 2016 har vi börjat använda elcyklar för kortare tjänsteärenden och har nu 15 stycken elassisterade cyklar som används av verksamheterna.

Senast uppdaterad: 2016-06-22 15:08