Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Giftfri vårdmiljö

Det köps in stora mängder varor och produkter av olika slag till sjukhusets dagliga verksamhet. Dels för den direkta patientvården men också inredning och elektroniska produkter av olika slag.

Exempel på detta är engångsartiklar i papper och plast som skrivarpapper, britspapper, sondslangar, kanyler och sprutor. Läkemedel och kemikalier av olika slag för desinfektion, hygien, städ och rengöring. Möbler, patientsängar, datorer och telefoner.

På vårdavdelningar finns det desinfektionsmedel och på laboratorier och verkstäder används mer specifika kemikalier. Arbete med att minska användningen av  miljö- eller hälsofarliga kemikalier pågår kontinuerligt och verksamheterna försöker hitta alternativa produkter när det finns. När det gäller desinfektionsmedel som är en stor produkt i vården finns det inte alternativ i dagsläget då det krävs vissa medel för att hålla en vårdhygienisk standard. Då har vi rutiner för att arbeta säkrare med dessa kemikalier. 

Läkemedel gör stor nytta för inom sjukvården för behandling av sjukdomar och för att korta sjukdomstiden samt lindra för patienten. Det är viktigt att hantera läkemedel så att de inte kommer ut i miljön via avloppet eller till övrigt avfall. Vi tar hand om läkemedelsrester på ett säkert sätt genom att de samlas in i särskilda behållare som sedan destrueras. Läkemedelsframställning sker ofta utomlands och därför ställer regionen krav gällande miljöpåverkan vid upphandling av läkemedel.

Via regionens inköpsfunktion ställs också krav på förbrukningsvaror så att t.ex. PVC och ftalater som är mjukgörare i plastprodukter ska fasas ut. Parfymämnen och färgämnen i t.ex. tvålar och andra hygienprodukter ska minska. Antibakteriellt silver ska minska och får ej förekomma i upphandlade vitvaror, textilier, inredning eller byggnadsmaterial. Vi har fasat ut 100 % av ämnena på regionens prioriterade lista för uppföljningsämnen.

För inköp av miljömärkta möbler, textilier och belysning finns ett specialsortiment där man kan välja ur Gröna listan. Alla produkter i listan uppfyller miljökraven relaterade till sin produktgrupp för Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval. Vi har också ett möbelförråd dit avdelningarna ska vända sig vid behov av möbler. Vid vårt möbelförråd lagas eller restaureras möbler så att de kan återanvändas i vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2016-06-22 15:33