Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Miljö och hållbarhet

Miljöarbetet på SÄS präglas av helhetssyn och syftar till en hållbar utveckling. Miljöenheten har ett övergripande ansvar för miljöarbetet inom SÄS och är ett stöd för sjukhusets avdelningar och enheter när det gäller miljöarbetet. Det finns också miljö- och kemikalieombud som stöd ute i verksamheterna

Miljöarbetet ska bidra till en miljö- och klimatanpassad vård genom att: 

  • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att bidra till en hållbar utveckling i vården och för att minska vår miljöpåverkan 
  • Vi hushållar med resurser, material, energi och vatten för att nå miljömässiga och ekonomiska mål 
  • Vi engagerar medarbetare i miljöarbetet och kommunicerar vår miljöpåverkan och miljöarbete till allmänhet och myndigheter
  • Vi arbetar förbyggande för att förhindra utsläpp och föroreningar och värderar miljöpåverkan i planering, upphandling och beslut 
  • Vi åtar oss att följa miljölagstiftning och föreskrifter samt krav som berör vår verksamhet 

Kontakt

MariAnn Pettersson, miljöstrateg

Telefon  
033-616 18 18
Mobilnr
076-793 18 18

E-post
mariann.i.pettersson@vgregion.se

Irene Backlund, miljösamordnare
Telefon
033 - 616 40 81 

E-post
irene.backlund@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-11-05 15:42