Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Invånare och patienter som aktiva medskapare

SÄS ska främja invånarnas hälsa. Samskapande beskriver vår ambition att ge större inflytande och ansvar till invånare, patienter och anhöriga i planering och genomförande av hälso- och sjukvård.

Anpassade tjänster och arbetssätt

Inom hälso- och sjukvård utförs många tjänster men inte alltid anpassade till den som behöver dem. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och därför behöver vi anpassa hälso- och sjukvårdens insatser utifrån de behoven.

Samskapande handlar om

  • att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter från enskilda individen och deras omgivningar.
  • att ändra relationen mellan patient och vårdgivare vilket innebär att se på makt, resurser och partnerskap på ett nytt sätt.
  • att i handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service utan att de har tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra tjänsten.
  • att vårdgivarna inte arbetar för utan tillsammans med sina brukare och patienter – för ett gemensamt mål.

Ett ökat samskapande leder till bättre kvalitet på tjänsten och bättre slutresultat. Samtidigt innebär det en effektivisering som innebär att offentliga resurser räcker till nya behov eller nya grupper.

Samskapande medför stärkta individer istället för passiva mottagare så att hälso- och sjukvården lättare kan möta önskemål på större inflytande och vilja till eget ansvarstagande från invånare och patienter.

Större invånar- och patientinflytande SÄS

Under hösten bygger vi upp tre olika grupperingar.  Rekrytering pågår.

  • Patientråd – personer med egen erfarenhet av vården som kan spegla vår verksamhet ur patientens perspektiv.
  • Invånargrupp – personer med eller utan erfarenhet av vården som vill medverka i utvecklingen av mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • Levande bibliotek – patienter eller närstående som vill dela med sig av sin personliga erfarenhet av hälso- och sjukvården till medarbetare i vården.

För mer information kontakta Ralph Harlid, strateg, e-post ralph.harlid@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-09-06 09:18