Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Litteratur och lån

Medicinska biblioteket är öppet för sjukhusets medarbetare 7-20 alla dagar. Lås upp med ditt tjänste-id.

Låna böcker

  • Du lånar själv i vår utlåningsstation, logga in med tjänste-id eller personnummer och pinkod.
  • Om du aldrig lånat tidigare, om du saknar pinkod eller om tekniken krånglar, fyll i en blankett och lägg i återlämningslådan. 
  • För hämtning av reserverade böcker: ta med reservationsnummer som finns i aviseringsmeddelandet du får med sms/e-post.
  • Har du svårt att komma till biblioteket för att låna? Kontakta oss så skickar vi böckerna med internposten. 

Sök litteratur

Lånekort

För att låna behöver du vara inskriven i vårt register. Kontakta/besök biblioteket, eller fyll i ett formulär som skickas till oss med e-post: 
Ansökan om lånekort

Lånekort

För att låna behöver du vara inskriven i vårt låntagarregister. Ta med giltig fotolegitimation eller tjänste-ID så hjälper vi dig. Du ansvarar för att biblioteket har din korrekta adress.

Personal kan registrera en pin-kod för att logga in i katalogen och reservera eller förlänga lån. Kontakta biblioteket om du saknar pin-kod. 

Behandling av personuppgifter

Ansökan om lånekort - formulär för personal (intranät)

Lånetid

  • Normal lånetid: 21 dagar
  • Vid kö: 14 dagar

Omlån kan ske under förutsättning att inga reservationer finns.  

Det mesta av vårt material lånas endast ut till sjukhusets medarbetare.

Avgifter

Ej återlämnat eller förstört material/bok ersätts enligt bibliotekets prislista.

För prislista och utförlig information om våra lånebestämmelser, se riktlinjen Lånebestämmelser biblioteket SÄS (pdf)

Sekretessbestämmelser

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men." (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Bibliotekets datorer

Bibliotekets datorer får användas i enlighet med de regler som gäller för IT-användare inom SÄS (2013-09-20). Det innebär att:

  • Informationen ej strider mot svensk lagstiftning.
  • Informationen följer god etik.
  • Informationen ej kränker andras integritet eller skadar SÄS goda namn och rykte.

 

Personal på SÄS kan beställa facklitteratur och tidskriftsartiklar, som inte finns hos oss, från andra bibliotek via fjärrlån, under förutsättning att materialet ska användas för arbetet eller studier kopplade till arbetet.

Beställ via e-post: bibliotek.sas@vgregion.se eller för artiklar direkt i E-bibliotekets tidskriftslista eller i en databas via VGR-knappen. Du kan naturligtvis också komma in till oss och beställa i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2018-07-16 16:32