Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Biblioteksservice

Biblioteket stödjer evidensbaserat arbete på SÄS genom att tillhandahålla information och litteratur för kliniskt arbete, fort- och vidareutbildning samt forsknings- och utredningsarbete.

Litteratur

Bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen kan du söka, reservera och förlänga dina lån. Kontakta biblioteket om du saknar lånekort och pinkod, eller fyll i Ansökan om lånekort

E-biblioteket VGR

E-biblioteket VGR

Tidskrifter, databaser och e-böcker inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi och läkemedel. Om du sitter utanför regionens nätverk loggar du in i resurserna med vgr-id och lösenord.

Har du, som medarbetare på SÄS, en fråga som rör vården, evidens för en viss behandling, klinikens förbättringsarbete eller innehåll i styrdokument kan du skicka den till oss. Vi gör informationssökning och levererar en sammanställning över resultatet, med abstracts bifogat. 

Du får normalt svar inom 15 arbetsdagar. 
Vid brådskande frågor, kontakta oss direkt via telefon eller e-post!

Beställningsformulär informationssökning

Personal på SÄS kan beställa facklitteratur och tidskriftsartiklar, som inte finns hos oss, från andra bibliotek via fjärrlån, under förutsättning att materialet ska användas för arbetet eller studier kopplade till arbetet.

Beställ via e-post: bibliotek.sas@vgregion.se eller för artiklar direkt i E-bibliotekets tidskriftslista eller i en databas via VGR-knappen. Du kan naturligtvis också komma in till oss och beställa i informationsdisken.

Med hjälp av bibliotekens elektroniska tjänster kan du hålla dig uppdaterad inom ditt ämnesområde, bevaka utgivning av tidskrifter eller vetenskapliga artiklar i en databas. Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp, eller läs mer under länken Omvärldsbevakning på E-biblioteket. 

E-biblioteket VGR - Omvärldsbevakning

Excerpta Nuntia - medicinska nyheter (intranät)
Nyhetsbrev som bevakar SÄS, VGR och myndigheter i Sverige som är relevanta för vården. 

Nyhetsbrev - inköpta medier Biblioteket SÄS (intranät)

Inköp av litteratur görs via Marknadsplatsen 2.0, i första hand Webshop Adlibris eller om titeln saknas där i formulär Anskaffning.

Tidskriftsprenumerationer till kliniker/enheter på SÄS beställs via biblioteket, tfn 033-616 2371 eller e-post bibliotek.sas@vgregion.se .

Biblioteket erbjuder kompetensutveckling inom informationssökning på olika nivåer för personal på SÄS. Utbildningarna anpassas efter målgrupp. Vi kommer gärna till er på APT, team-möten eller liknande. 

Handledning

Boka tid med en bibliotekarie för enskild genomgång av E-biblioteket, en databas, EndNote eller en aktuell sökfråga. 

Bokningsformulär handledning

Korta presentationer

15-30 minuter, flera punkter kan kombineras till en längre genomgång.

 1. E-biblioteket VGR - hitta databaser, e-böcker och tidskrifter
  Genomgång av webbplatsen, hur du hittar våra e-resurser och hur du når dem utanför regionens nätverk. 
 2. BrowZine - läs vetenskapliga tidskrifter på webb, surfplatta och mobiltelefon
  En tjänst för att läsa de tidskrifter VGR prenumererar på, där du enkelt kan söka fram tidskrifter, samla favorittidskrifter i en egen bokhylla samt läsa och spara artiklar.
 3. ClinicalKey - e-böcker, tidskrifter, kliniska behandlingsguider, bilder, filmer...
  En medicinsk söktjänst med klinisk inriktning, som enkelt kan användas på webb, surfplatta och mobiltelefon. Innehåller bland annat 1100 elektroniska böcker. 
 4. UpToDate - snabba svar på kliniska frågor
  Evidensbaserat kliniskt beslutsstöd som besvarar kliniska frågeställningar med bästa tillgängliga bevis
 5. Håll dig uppdaterad med hjälp av databaser
  Vi visar hur du kan skapa en ämnesbevakning i t ex PubMed, Cinahl eller PsycINFO

Fördjupning

Längre genomgångar på 1-2 timmar. 

 1. Hitta bra söktermer och sök i PubMed – en introduktion
  Sökresultatet är beroende av vilka termer du använder. Vi visar grunderna i hur du söker i PubMed (sökning via fritextfältet, limits, spara, clipboard, fulltext).
 2. Sök vidare i Pubmed – en fortsättning
  Sökning via Mesh-databasen, sökning via filter, spara bevakning.
 3. Sök evidensbaserat – baskurs
  Vi går igenom några EBV-resurser för olika yrkesgrupper och väljer gärna en för er aktuell sökfråga (SBU, Cochrane, TRIP, Pedro/OT-seeker).

Evidensbaserad vård (EBV) innebär, att bygga sina beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar, som ett komplement till annan kunskap och i samråd mellan patient och vårdpersonal.

Forskningsenheten och biblioteket fungerar som stödresurser för evidensbaserad vård på SÄS. Tillsammans med sjukhusbiblioteken i VGR har vi byggt upp webbsidor med tips, information och hjälpmedel. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Evidensbaserad vård på E-biblioteket VGR

För dig som skriver uppsats, forskar eller planerar att publicera en vetenskaplig artikel finns information om referenshantering, impact factor och publicering på webbplatsen E-biblioteket VGR. 

Skriva och publicera

Senast uppdaterad: 2016-07-07 11:21