Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Ledning och administration

SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, biträdande sjukhusdirektör, stabschefer, chefläkare, chefsekreterare och samtliga verksamhetschefer.

Kontaktuppgifter till växel, diarium och sjukhusledning

Ekonomistab

Ekonomistaben ansvarar för sjukhusets ekonomi och verksamhetsuppföljning. Controllerfunktionen stödjer sjukhusets verksamhet i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Ekonomifunktionen ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, intern kontroll och utvecklingsarbete. Ekonomistaben ansvarar också för lokal- och säkerhetsfrågor.

FoUUI-stab

FOUUI-staben stöttar sjukhuset i det evidensbaserade arbetet, stöttar och underlättar forskning samtidigt som de tar ansvar för framtidens medarbetare och läkare under utbildningstjänst. 

HR-stab

HR-staben bidrar till att SÄS är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. HR-staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor. HR-staben ansvarar också för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kansli- och försörjningsstab

Kansli- och försörjningsstaben tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. De ansvarar för bland annat arkiv, diarium, IT-säkerhet, lokalförsörjning och säkerhetsfrågor. 

Kommunikationsstab

Kommunikationsstaben ansvarar för sjukhusets interna och externa kommunikation och konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, utställningar,  informationssökning och litteratur för kompetensutveckling

Utvecklingsstab

Några områden som utvecklingsstaben arbetar med: hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, patientsäkerhet.

Chefläkare

Chefläkaren är direkt underställd sjukhusdirektören och har övergripande ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Frågor som ingår är klagomål från patienter, Lex Maria-anmälningar och förebyggande patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador, medicinsk kvalitet, patientens väg genom vården, vårdplatser och vårduppdrag.

Kliniker och övrig verksamhet

Läs mer på sidan om kliniker och övrig verksamhet

Senast uppdaterad: 2016-05-04 13:36