Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Brukarråd och brukarinflytande

Inom Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS är brukarmedverkan en naturlig del av ledningsarbetet. Genom att brukarna får möjlighet att påvisa brister som de upplever i vården skapas en mera effektiv organisation och därigenom en bättre vård.

Kliniken har en särskilt utsedd funktion som brukarsamordnare, vars uppgift bl a är att förbereda brukarföreträdare att ingå i verksamhetens ledningsarbete och regelbundet hålla kontakt med intresseorganisationerna. 

Brukarrådet träffas med representanter från psykiatriska kliniken cirka 8 gånger per år. Brukare kommer från föreningarna:

RSMH, Balans, Elvan, NA, Attention, Schedo och Svenska service- och signalhundsförbundet. En peer supporter från kliniken deltar också. Det finns även med brukare som inte representerar någon förening.

Några viktiga områden för brukarmedverkan är: 

 • Brukarråd
 • Representation i ledningsgrupp och arbetsgrupper
  Vid ledningsgruppsmöten representeras Brukarrådet av två företrädare
 • Deltagande vid chefsrekryteringar 
  Brukarrådet erbjuds medverka vid anställningar av chefer inom kliniken. 
 • Introduktion av sommarvikarier
  Pratar då bland annat om brukarperspektiv och bemötande.
 • Brukarstyrd inläggning
  Kliniken har vid en avdelning infört detta arbetssätt för vissa patienter, där målet är att förebygga självskador, att patienten i högre grad kan styra över sin situation och att undvika långa inläggningar.
 • Peer Support
  Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Kliniken har anställt två peer support. Mer om detta finns att läsa på: NSPHiG - Peer Support
 •  Brukarrevision      
  Brukarrevisioner är en granskning av verksamheten, där brukarrådet med hjälp av utbildade revisorer gör en kartläggning av synpunkter på den vård som ges, baserad på personliga intervjuer med brukarna. Under 2017 har NSPHiG genomfört en brukarrevision på psykiatriska kliniken och under 2018 har Brukarrådet för missbruksfrågor genomfört ytterligare en.  Mer om detta finns att läsa på: Brukarrådet för missbruksfrågor - Brukarrevision
Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:20