Vuxenpsykiatrisk klinik

Vuxenpsykiatriska klinikens uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. För oss är det vägledande och självklart med omtanke om den som söker vård hos oss. Vi vill att patienter och närstående som kommer i kontakt med oss känner sig nöjda och delaktiga i vården och blir bemötta med respekt och värdighet. För att öka patienters möjlighet att påverka finns företrädare för brukarorganisationer med vid all personalrekrytering och i ledningsarbetet.

Uppdrag och arbetssätt

Öppenvården är basen i klinikens arbete och där arbetar vi i tvärvetenskapliga team, så att du som patient har tillgång till bedömning av flera yrkesgrupper: läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog, psykoterapeut, socionom och arbetsterapeut.

I Borås finns cirka tio öppenvårdsmottagningar, som är subspecialiserade utifrån diagnosgrupp eller behandlingsform. Det finns också mottagningar i Skene, Lerum och Alingsås. I Alingsås finns också vår regiongemensamma utredningsenhet för könsidentitetsstörning, Lundströmmottagningen.

Behöver du hjälp när ”din” öppenvårdsmottagning inte har öppet, kan du ringa till vuxenpsykiatriska akutmottagningen, som har öppet dygnet runt, och få råd. Akutmottagningen finns i Borås, liksom våra fyra heldygnsvårdavdelningar.

Att arbeta hos oss

Hos oss handleder vi läkare under specialistutbildning, AT-läkare och sjuksköterske- eller skötarstuderande, samt psykologer som gör sin PTP-tjänstgöring. De deltar i vården och den dagliga verksamheten. 

När du arbetar på vår klinik innebär det att du, förutom dina arbetsuppgifter, också kommer att få ansvar för att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter. Inom respektive enhet finns det olika inriktningar och det finns möjlighet att få egna ansvarsområden i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på barn- och vuxenpsykiatrisk vård på många år. Det består av ett helt nytt hus och en befintlig byggnad som ska renoveras och byggas om. De sammanlänkas av en ny entré till vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar. Där kommer också att finnas ett café, incheckning för patienter och lokaler för utbildning, SÄS campus.

Projektet är ett samarbete mellan Södra Älvsborgs sjukhus och Västfastigheter. Psykiatrins kvarter byggs och tas i bruk i flera steg och beräknas vara helt klart för invigning i början av 2021.

Psykiatrins kvarter

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Kontakt

Verksamhetschef

Bengt-Arne Andersson

Telefon
033-616 27 17

E-post
E-postadress eller E-postadress

Studierektor för ST-läkare

Ana Dinca

Telefon
033-616 35 42

E-post
E-postadress   

Studierektor för AT-läkare

Daniel Näslund

Telefon
033-616 20 21

E-post
E-postadress

Sekreterare

Carina Esbjörnsson

Telefon
033-616 27 02

E-post
E-postadress

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.