Vuxenpsykiatrisk klinik

Vuxenpsykiatriska klinikens uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. För oss är det vägledande och självklart med omtanke om den som söker vård hos oss. Vi vill att patienter och närstående som kommer i kontakt med oss känner sig nöjda och delaktiga i vården och blir bemötta med respekt och värdighet. För att öka patienters möjlighet att påverka finns företrädare för brukarorganisationer med vid all personalrekrytering och i ledningsarbetet.

Uppdrag och arbetssätt

Öppenvården är basen i klinikens arbete och där arbetar vi i tvärvetenskapliga team, så att du som patient har tillgång till bedömning av flera yrkesgrupper: läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog, psykoterapeut, socionom och arbetsterapeut.

Kliniken är uppdelad i tre sektioner, som leds av varsin sektionschef. Se organisationsskiss