Ortopedklinik

Välkommen till ortopedkliniken! Vi har verksamhet i fina lokaler både i Borås och Skene.

Ortopedkliniken behandlar skador och sjukdomar i leder, muskler och skelett. Vi erbjuder specialistvård och rehabilitering av hög kvalitet på två orter och är det enkla och nära alternativet för invånare i Borås och kommunerna i närheten.

Ortopedklinikens uppdrag

Ortopedkliniken tar emot patienter vid akuta olycksfall och vid sjukdomar och besvär i rörelseapparaten som kommit med tiden. Exempel på vårdutbud är att behandla idrottsskador i menisk och korsband, utslitna höftleder som behöver bytas ut och smärtproblem i axlar.

Vi har verksamhet i både Borås och Skene, allt i moderna lokaler och med kvalificerad personal. Vården planeras i samråd med patienterna för att göra behandlingstiden så smidig som möjlig. På ortopedmottagningarnas sidor får du mer praktisk praktisk information inför att bli patient. Läs också om hur du blir patient hos oss - oavsett var du bor.

Kontakt

Brev och e-post som skickas till Södra Älvsborgs Sjukhus diarieförs och blir allmänna handlingar som kan begäras ut av media och allmänhet. E-post ska inte användas för patientinformation.

För kontakt i vårdrelaterade ärenden hänvisas till 1177 e-tjänster eller till kontaktuppgifter under respektive avdelning och mottagning. Läs mer under rubriken "våra enheter" nedan.

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.

Mer information

Kontakt

För icke vårdrelaterade ärenden

Madelene Elf, Vårdadministrativ sekreterare

Telefon 033 - 616 11 11

E-post madelene.elf@vgregion.se