Sjukhusapoteket VGR/SÄS

SÄS har inrättat en sjukhusapoteksfunktion från 1 januari 2012 med egen ledning och styrning, som ska leda till ökad patientsäkerhet och ökad effektivitet. Sjukhusapoteket VGR/SÄS har farmaceutisk kompetens som bl a arbetar med strategiska läkemedelsfrågor, sortimentsanalyser, uppföljning av läkemedelskostnader samt kvalitetsgranskingar i egen regi.

Kontakta oss

Telefon 
033 - 616 10 00

Besöksadress
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Leveransadress
Södra Älvsborgs Sjukhus 
Byggnad 35 plan 2
501 82 Borås